Πληρώθηκαν πάνω από 6 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις αστικής ευθύνης

Πληρώθηκαν πάνω από 6 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις αστικής ευθύνης
Η παραγωγή του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης εκτιμάται ότι ανήλθε στα 75 εκατ. ευρώ το 2013 σύμφωνα με μελέτη που

πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).
Σε σχέση με την περσινή χρονιά (2012) η παραγωγή εμφάνισε μείωση κατά περίπου 2,5%. Σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις του κλάδου το 2013 εκτιμάται ότι πληρώθηκαν ποσά άνω των 6 εκατ. ευρώ.
Ένα ακόμα στοιχείο που προκύπτει από τη μελέτη είναι η καλή αποθεματοποίηση που παρουσιάζει ο κλάδος λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η οριστική αποτίμηση των συνεπειών μίας απαίτησης στον κλάδο ενδέχεται να γίνει σε ορίζοντα μερικών χρόνων.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, ο G. Zorgno, πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης της ΕΑΕΕ, ανέφερε:
«Σε μία περίοδο που οι απαιτήσεις των πολιτών από μία επιχείρηση ή έναν επαγγελματία αυξάνονται συνεχώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο γίνεται ολοένα και πιο αυστηρό, η προστασία που προσφέρει ένα ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης αναδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική. Από τα αποτελέσματα της μελέτης για το 2013 αλλά και των προηγούμενων ετών διαφαίνεται η ανθεκτικότητα που επιδεικνύει ο κλάδος Αστικής Ευθύνης και στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Φαίνεται πως επιχειρήσεις και επαγγελματίες αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν λανθασμένες αποφάσεις και απαιτήσεις απορρέουσες από αυτές στη λειτουργία, τα οικονομικά τους, στην εταιρική τους φήμη και προνοούν για την οικονομική αντιμετώπισή τους μέσω της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διαθέτει πια μια πλούσια σειρά προϊόντων που καλύπτουν από τη Γενική Αστική Ευθύνη στην Επαγγελματική Ευθύνη, από την ευθύνη στελεχών διοίκησης στην ευθύνη για προστασία από περιβαλλοντικούς ή ηλεκτρονικούς κινδύνους, ανάκληση προϊόντων κλπ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ