Βρετανία: Mέχρι το τέλος του έτους οι αλλαγές στους κανόνες «Solvency II»

Βρετανία: Mέχρι το τέλος του έτους οι αλλαγές στους κανόνες «Solvency II»

Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Αγγλίας συγκρούστηκαν για το πόσο θα μπορούσαν να χαλαρώσουν οι κανόνες και η βιομηχανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ταχεία εφαρμογή των αλλαγών.

 

Το υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η πρώτη παρτίδα μεταρρυθμίσεων μετά το Brexit στους κανόνες κεφαλαίου «Solvency II» για τους ασφαλιστές, που ελπίζει ότι θα ξεκλειδώσουν δισεκατομμύρια λίρες για την τόνωση της ανάπτυξης, θα εφαρμοστεί από την τέλος αυτού του έτους.
Οι αρχικοί κανόνες εισήχθησαν όταν η Βρετανία ήταν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μεταρρύθμισή τους για να αποκομίσει ένα «μέρισμα Brexit» έχει γίνει μια δοκιμή για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένο να πάει το Ηνωμένο Βασίλειο για να βοηθήσει το City του Λονδίνου να παραμείνει παγκοσμίως ανταγωνιστικό μετά το Brexit.
Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Αγγλίας συγκρούστηκαν για το πόσο θα μπορούσαν να χαλαρώσουν οι κανόνες και η βιομηχανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ταχεία εφαρμογή των αλλαγών.

«Η κυβέρνηση αναμένει ότι η μεταρρύθμιση του περιθωρίου κινδύνου θα τεθεί σε ισχύ στη νομοθεσία μέχρι το τέλος του 2023», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Το περιθώριο κινδύνου αναφέρεται στο πιθανό κόστος για έναν αποτυχημένο ασφαλιστή να μεταβιβάσει τα συμβόλαιά του σε τρίτο μέρος για να αποφύγει την αναστάτωση στους πελάτες.

Το κοινοβούλιο ολοκληρώνει ένα νέο νομοσχέδιο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για την τροποποίηση των κανόνων που κληρονόμησε από την ΕΕ, δίνοντας στο υπουργείο και τις ρυθμιστικές αρχές εξουσίες να κάνουν αλλαγές.

Για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της μεταρρύθμισης, την Πέμπτη το υπουργείο δημοσίευσε προσχέδια μέτρων για την πραγματοποίηση των πραγματικών αλλαγών στο Solvency II, μόλις το νέο νομοσχέδιο για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εγγραφεί στο καταστατικό.


«Εξετάζει επιλογές που θα επιτρέψουν να τεθούν σε ισχύ οι μεταρρυθμίσεις στην αντίστοιχη προσαρμογή έως τα τέλη Ιουνίου 2024 και το υπόλοιπο του νέου καθεστώτος θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τα τέλη του 2024», ανέφερε το υπουργείο.

«Οι μεταρρυθμίσεις θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη παρέχοντας ένα πιο προσαρμοσμένο, σαφέστερο και απλούστερο ρυθμιστικό καθεστώς».

Βρετανία: Mέχρι το τέλος του έτους οι αλλαγές στους κανόνες «Solvency II»

Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Αγγλίας συγκρούστηκαν για το πόσο θα μπορούσαν να χαλαρώσουν οι κανόνες και η βιομηχανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ταχεία εφαρμογή των αλλαγών.


Το υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η πρώτη παρτίδα μεταρρυθμίσεων μετά το Brexit στους κανόνες κεφαλαίου «Solvency II» για τους ασφαλιστές, που ελπίζει ότι θα ξεκλειδώσουν δισεκατομμύρια λίρες για την τόνωση της ανάπτυξης, θα εφαρμοστεί από την τέλος αυτού του έτους.
Οι αρχικοί κανόνες εισήχθησαν όταν η Βρετανία ήταν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μεταρρύθμισή τους για να αποκομίσει ένα «μέρισμα Brexit» έχει γίνει μια δοκιμή για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένο να πάει το Ηνωμένο Βασίλειο για να βοηθήσει το City του Λονδίνου να παραμείνει παγκοσμίως ανταγωνιστικό μετά το Brexit.
Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Αγγλίας συγκρούστηκαν για το πόσο θα μπορούσαν να χαλαρώσουν οι κανόνες και η βιομηχανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ταχεία εφαρμογή των αλλαγών.

«Η κυβέρνηση αναμένει ότι η μεταρρύθμιση του περιθωρίου κινδύνου θα τεθεί σε ισχύ στη νομοθεσία μέχρι το τέλος του 2023», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Το περιθώριο κινδύνου αναφέρεται στο πιθανό κόστος για έναν αποτυχημένο ασφαλιστή να μεταβιβάσει τα συμβόλαιά του σε τρίτο μέρος για να αποφύγει την αναστάτωση στους πελάτες.

Το κοινοβούλιο ολοκληρώνει ένα νέο νομοσχέδιο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για την τροποποίηση των κανόνων που κληρονόμησε από την ΕΕ, δίνοντας στο υπουργείο και τις ρυθμιστικές αρχές εξουσίες να κάνουν αλλαγές.

Για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της μεταρρύθμισης, την Πέμπτη το υπουργείο δημοσίευσε προσχέδια μέτρων για την πραγματοποίηση των πραγματικών αλλαγών στο Solvency II, μόλις το νέο νομοσχέδιο για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εγγραφεί στο καταστατικό.


«Εξετάζει επιλογές που θα επιτρέψουν να τεθούν σε ισχύ οι μεταρρυθμίσεις στην αντίστοιχη προσαρμογή έως τα τέλη Ιουνίου 2024 και το υπόλοιπο του νέου καθεστώτος θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τα τέλη του 2024», ανέφερε το υπουργείο.

«Οι μεταρρυθμίσεις θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη παρέχοντας ένα πιο προσαρμοσμένο, σαφέστερο και απλούστερο ρυθμιστικό καθεστώς».

Βρετανία: Mέχρι το τέλος του έτους οι αλλαγές στους κανόνες «Solvency II»

Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Αγγλίας συγκρούστηκαν για το πόσο θα μπορούσαν να χαλαρώσουν οι κανόνες και η βιομηχανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ταχεία εφαρμογή των αλλαγών.


Το υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η πρώτη παρτίδα μεταρρυθμίσεων μετά το Brexit στους κανόνες κεφαλαίου «Solvency II» για τους ασφαλιστές, που ελπίζει ότι θα ξεκλειδώσουν δισεκατομμύρια λίρες για την τόνωση της ανάπτυξης, θα εφαρμοστεί από την τέλος αυτού του έτους.
Οι αρχικοί κανόνες εισήχθησαν όταν η Βρετανία ήταν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μεταρρύθμισή τους για να αποκομίσει ένα «μέρισμα Brexit» έχει γίνει μια δοκιμή για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένο να πάει το Ηνωμένο Βασίλειο για να βοηθήσει το City του Λονδίνου να παραμείνει παγκοσμίως ανταγωνιστικό μετά το Brexit.
Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Αγγλίας συγκρούστηκαν για το πόσο θα μπορούσαν να χαλαρώσουν οι κανόνες και η βιομηχανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ταχεία εφαρμογή των αλλαγών.

«Η κυβέρνηση αναμένει ότι η μεταρρύθμιση του περιθωρίου κινδύνου θα τεθεί σε ισχύ στη νομοθεσία μέχρι το τέλος του 2023», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Το περιθώριο κινδύνου αναφέρεται στο πιθανό κόστος για έναν αποτυχημένο ασφαλιστή να μεταβιβάσει τα συμβόλαιά του σε τρίτο μέρος για να αποφύγει την αναστάτωση στους πελάτες.

Το κοινοβούλιο ολοκληρώνει ένα νέο νομοσχέδιο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για την τροποποίηση των κανόνων που κληρονόμησε από την ΕΕ, δίνοντας στο υπουργείο και τις ρυθμιστικές αρχές εξουσίες να κάνουν αλλαγές.

Για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της μεταρρύθμισης, την Πέμπτη το υπουργείο δημοσίευσε προσχέδια μέτρων για την πραγματοποίηση των πραγματικών αλλαγών στο Solvency II, μόλις το νέο νομοσχέδιο για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εγγραφεί στο καταστατικό.


«Εξετάζει επιλογές που θα επιτρέψουν να τεθούν σε ισχύ οι μεταρρυθμίσεις στην αντίστοιχη προσαρμογή έως τα τέλη Ιουνίου 2024 και το υπόλοιπο του νέου καθεστώτος θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τα τέλη του 2024», ανέφερε το υπουργείο.

«Οι μεταρρυθμίσεις θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη παρέχοντας ένα πιο προσαρμοσμένο, σαφέστερο και απλούστερο ρυθμιστικό καθεστώς».

Βρετανία: Mέχρι το τέλος του έτους οι αλλαγές στους κανόνες «Solvency II»

Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Αγγλίας συγκρούστηκαν για το πόσο θα μπορούσαν να χαλαρώσουν οι κανόνες και η βιομηχανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ταχεία εφαρμογή των αλλαγών.


Το υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η πρώτη παρτίδα μεταρρυθμίσεων μετά το Brexit στους κανόνες κεφαλαίου «Solvency II» για τους ασφαλιστές, που ελπίζει ότι θα ξεκλειδώσουν δισεκατομμύρια λίρες για την τόνωση της ανάπτυξης, θα εφαρμοστεί από την τέλος αυτού του έτους.
Οι αρχικοί κανόνες εισήχθησαν όταν η Βρετανία ήταν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μεταρρύθμισή τους για να αποκομίσει ένα «μέρισμα Brexit» έχει γίνει μια δοκιμή για το πόσο μακριά είναι διατεθειμένο να πάει το Ηνωμένο Βασίλειο για να βοηθήσει το City του Λονδίνου να παραμείνει παγκοσμίως ανταγωνιστικό μετά το Brexit.
Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Αγγλίας συγκρούστηκαν για το πόσο θα μπορούσαν να χαλαρώσουν οι κανόνες και η βιομηχανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ταχεία εφαρμογή των αλλαγών.

«Η κυβέρνηση αναμένει ότι η μεταρρύθμιση του περιθωρίου κινδύνου θα τεθεί σε ισχύ στη νομοθεσία μέχρι το τέλος του 2023», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Το περιθώριο κινδύνου αναφέρεται στο πιθανό κόστος για έναν αποτυχημένο ασφαλιστή να μεταβιβάσει τα συμβόλαιά του σε τρίτο μέρος για να αποφύγει την αναστάτωση στους πελάτες.

Το κοινοβούλιο ολοκληρώνει ένα νέο νομοσχέδιο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για την τροποποίηση των κανόνων που κληρονόμησε από την ΕΕ, δίνοντας στο υπουργείο και τις ρυθμιστικές αρχές εξουσίες να κάνουν αλλαγές.

Για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της μεταρρύθμισης, την Πέμπτη το υπουργείο δημοσίευσε προσχέδια μέτρων για την πραγματοποίηση των πραγματικών αλλαγών στο Solvency II, μόλις το νέο νομοσχέδιο για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εγγραφεί στο καταστατικό.


«Εξετάζει επιλογές που θα επιτρέψουν να τεθούν σε ισχύ οι μεταρρυθμίσεις στην αντίστοιχη προσαρμογή έως τα τέλη Ιουνίου 2024 και το υπόλοιπο του νέου καθεστώτος θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τα τέλη του 2024», ανέφερε το υπουργείο.

«Οι μεταρρυθμίσεις θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη παρέχοντας ένα πιο προσαρμοσμένο, σαφέστερο και απλούστερο ρυθμιστικό καθεστώς».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ