ΕΕ: Στο μικροσκόπιο ο ασφαλιστικός κλάδος μετά την αποτυχία της Eurovita

  ΕΕ: Στο μικροσκόπιο ο ασφαλιστικός κλάδος μετά την αποτυχία της Eurovita


H Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) αξιολογεί εάν τα οικονομικά προβλήματα της Eurovita ενδέχεται να παρέχουν πρώιμες ενδείξεις μελλοντικού στρες σε άλλους περιφερειακούς ασφαλιστές

 

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ εξετάζουν την αποτυχία μιας ιταλικής ασφαλιστικής εταιρείας να αξιολογήσει την ευπάθεια του ευρύτερου κλάδου στην αύξηση των επιτοκίων και εάν εταιρείες που ανήκουν σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια αντιμετωπίζουν επιπλέον κινδύνους, σύμφωνα με το Reuters .

Τον τελευταίο χρόνο, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες του κόσμου αύξησαν τα επιτόκια ως απάντηση στον ταχύτερο ρυθμό πληθωρισμού των τελευταίων δεκαετιών, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη να αυξάνει το βασικό της επιτόκιο σε υψηλό 22 ετών και να σηματοδοτεί περισσότερα για το μέλλον.

Οι κινήσεις βοήθησαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξάνοντας τις αποδόσεις των επενδύσεων και των εσόδων, αλλά είχαν και αρνητικές επιπτώσεις. Η Silicon Valley Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες με την κατάρρευσή της κλόνισε την εμπιστοσύνη στον τομέα που διαχύθηκε στην Ευρώπη.
Τώρα, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) – ένας ρυθμιστικός φορέας του κλάδου, παρόμοιος με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) – αξιολογεί εάν τα οικονομικά προβλήματα της Eurovita ενδέχεται να παρέχουν πρώιμες ενδείξεις μελλοντικού στρες σε άλλους περιφερειακούς ασφαλιστές

Η βρετανική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Cinven εξαγόρασε τη Eurovita, η οποία προσφέρει συμβόλαια ασφάλισης ζωής και αποταμιεύσεων, από την JC Flowers & Co το 2017. Υπό την ιδιοκτησία της, η Eurovita αναπτύχθηκε γρήγορα, διανέμοντας τα προϊόντα της μέσω πολλών δεκάδων τραπεζών.

Όμως η ασφαλιστική εταιρεία αντιμετώπισε προβλήματα όταν τα αυξανόμενα επιτόκια μείωσαν την αξία των κρατικών ομολόγων της και ώθησαν τους πελάτες να εξαγοράσουν νωρίς τα αποταμιευτικά τους συμβόλαια για να επανεπενδύσουν τα χρήματα σε προϊόντα υψηλότερης απόδοσης, αναγκάζοντάς την σε προσωρινή διαχείριση.

Οι ιταλικές αρχές ενορχηστρώνουν ένα σχέδιο διάσωσης που θα χώριζε τη Eurovita μεταξύ των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας, αφού μια προηγούμενη ένεση 100 εκατομμυρίων ευρώ από τη Cinven ήταν ανεπαρκής για να τη σώσει.


Αν και δεν βλέπει επικείμενη απειλή, η EIOPA θεωρεί ότι οι Ιταλοί ασφαλιστές ζωής είναι πιο εκτεθειμένοι σε πρώιμες εξαγορές πελατών, καθώς τα παραδοσιακά αποταμιευτικά προϊόντα επιτρέπουν την πιο εύκολη απόσυρση κεφαλαίων από ό,τι σε άλλα κράτη μέλη, .

Ο οργανισμός δεν έχει αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της ανάλυσης μόλις ολοκληρωθεί, αλλά τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση των εθνικών εποπτικών αρχών σε όλο το μπλοκ των 27 χωρών, πρόσθεσαν.

Οι εταιρείες ιδιωτικών μετοχών έχουν προσελκύσει τους ασφαλιστές ζωής ως πηγή μακροπρόθεσμου κεφαλαίου για τις δικές τους επενδυτικές δραστηριότητες. Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ήταν επιφυλακτικές για πιθανή λανθασμένη ευθυγράμμιση μεταξύ των τυπικά μικρότερων χρονικών κλιμάκων των ιδιωτικών μετοχών σε σύγκριση με τις ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, των οποίων οι υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους συχνά εκτείνονται σε δεκαετίες.

Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια συνήθως διατηρούν επενδύσεις για λιγότερο από μια δεκαετία πριν τις εκχωρίσουν σε άλλους επενδυτές με κέρδος μέσω ιδιωτικής πώλησης ή εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

«Δεδομένου ότι ο επενδυτικός τους ορίζοντας είναι συνήθως μικρότερος από τους πιο παραδοσιακούς μετόχους, υπάρχει ο κίνδυνος να αποσυρθούν κεφάλαια από την επιχείρηση-στόχο με δυνητικό αρνητικό αντίκτυπο στην προστασία των αντισυμβαλλομένων», ανέφερε η EIOPA σε ανακοίνωση πέρυσι σχετικά με το αυξανόμενο ενδιαφέρον των private equity για παλιά βιβλία ασφάλισης ζωής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ