Ξεκινά η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε τραπεζουπαλλήλους - Ποιοι θα δουν χρήματα

Ξεκινά η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε τραπεζουπαλλήλους - Ποιοι θα δουν χρήματα

1.875.112,34 ευρώ, θα πιστωθεί στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς 17.757 δικαιούχων

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 πραγματοποιείται η πρώτη από τις διαδοχικές καταβολές επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ σε τραπεζοϋπαλλήλους.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, η εν λόγω καταβολή, ύψους 1.875.112,34 ευρώ, θα πιστωθεί στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς 17.757 δικαιούχων, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι τις 24/05/2023 και δεν έχουν -από οποιανδήποτε αιτία- οφειλή προς τον e-ΕΦΚΑ βεβαιωμένη στο ΚΕΑΟ.

Συγκεκριμένα, αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ έτους 2017 στους εργαζόμενους των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν υλοποιήσει τις απαιτούμενες μεταβολές στις υποβληθείσες ΑΠΔ τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους:

1. EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

2. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΤ. ΠΕ.

3. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

5. ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.

6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ.

7. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.

8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.

9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ. ΠΕ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ τονίζουν ότι συνεχίζουν την επεξεργασία αφενός μεν των υποβληθέντων -από πιστωτικά ιδρύματα- ασφαλιστικών στοιχείων αφετέρου δε των αιτήσεων των λοιπών δικαιούχων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ