ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,0% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,0% στις οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ανήλθε σε 26.543 οικοδομικές άδειες

Σε 2.461 οικοδομικές άδειες ανήλθε το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), τον Ιούνιο 2023, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 509.439 m2 επιφάνειας και 2.413.294 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 13,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 11,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 28,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας ήταν 2.423 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 495.334 m2 επιφάνειας και 2.350.370 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 9,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 26,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνική Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούνιο 2023, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 38 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 14.105 m2 επιφάνειας και 62.924 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούνιο 2023, είναι 2,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2022 έως τον Ιούνιο 2023, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 26.543 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.940.368 m2 επιφάνειας και 26.925.614 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2021 – Ιουνίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 10,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 3,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 6,2% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2022 – Ιουνίου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 9,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 2,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 5,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2021 – Ιουνίου 2022. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,4%.

Το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 11,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 15,9% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2022. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 11,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,0% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 15,9% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ