Γ. Ιωάννου (ΕΧΕ): «Το target model συμβάλλει αποφασιστικά στην εξισορρόπηση της αγοράς»

Γ. Ιωάννου (ΕΧΕ): «Το target model συμβάλλει αποφασιστικά στην εξισορρόπηση της αγοράς»

 

Βέλτιστη χρήση των διασυνδέσεων,  σήματα που η αγορά τα ακολουθεί, εκκαθάριση που παρέχει ασφάλεια,  δημιουργία hub φυσικού αερίου

Πλούσια ήταν η συμμετοχή του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ) στο 3ο Power & Gas Supply Forum, που διοργάνωσε το energypress, στις 30 & 31 Μαρτίου 2022.
Στην ομιλία του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, κ. Γιώργος Ιωάννου αναφέρθηκε εκτενώς στα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την εδώ και ένα χρόνο λειτουργία του target model στην Ελλάδα.
«Πρόκειται», όπως τόνισε, «για μια σημαντική αλλαγή που δεν έγινε σε εύκολες συνθήκες και ωστόσο λειτούργησε επιτυχημένα και λειτουργεί επιτυχημένα, αφού χάρη στο target model:
 γίνεται βέλτιστη χρήση των διασυνδέσεων με αποτέλεσμα η σύζευξη των αγορών να δουλεύει αποτελεσματικά, να έχουμε ροή ηλεκτρικής ενέργειας από την ακριβότερη προς την φθηνότερη αγορά, γεγονός που συμβάλει αποφασιστικά στην εξισορρόπηση της αγοράς.
 εισάγονται και διαμορφώνονται σήματα που η αγορά τα πιστεύει και τα ακολουθεί, δίνοντας τη δυνατότητα στο ΕΧΕ να διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο των συμμετεχόντων, γεγονός που συνιστά όρο για την ομαλή και ορθή λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας..»
 επιπλέον, η εκκαθάριση παρέχει ασφάλεια στους αντισυμβαλλόμενους καθώς έχουν ενταχθεί όλες οι τράπεζες στα general clear members, ενώ το ΕΧΕ εκκαθαρίζει το balancing market και έτσι έχει μια πλήρη εικόνα όλων των συμμετεχόντων.»
Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα, ο CEO του ΕΧΕ στάθηκε στη συμμετοχή των traders στην αγορά, ενώ έκανε λόγο για μια σειρά παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ευελιξία της αγοράς, με κυριότερη την ύπαρξη ευέλικτων μονάδων που δίνουν την δυνατότητα διάθεσης δεδομένου capacity που μπορεί να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του συστήματος.
Τέλος, ο κ. Ιωάννου έκανε ειδική μνεία στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου, το οποίο λειτουργεί σωστά και χωρίς τεχνικά προβλήματα από την πρώτη μέρα, με στόχο όπως υπογράμμισε: «να δημιουργηθεί ένα hub αερίου που θα δώσει ώθηση συνολικότερα στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα αυτή του φυσικού αερίου.»

Ο Δρ. Χριστόφορος-Ανέστης Ζούμας, Acting COO & Director – Markets Operations της HEnEx S.A., στην παρέμβασή του, επικεντρώθηκε σε δύο θέματα που απασχολούν την αγορά:
 «Το πρώτο είναι ο βέλτιστος τρόπος τιμολόγησης όπου έχει αποδειχτεί το Pay as clear γιατί ευνοεί τον ανταγωνισμό στη χονδρική.
 Ενώ το δεύτερο αφορά το κατάλληλο μείγμα μεταξύ διμερών και χρηματιστηριακών συναλλαγών, όπου έχει γίνει κατανοητό ότι το υφιστάμενο μοντέλο δεν απαγορεύει τα διμερή συμβόλαια, άρα οι δυσκολίες θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού και όχι στο μοντέλο της αγοράς».
Υπογράμμισε δε πως «μια αγορά φυσικής παράδοσης με 80% διμερή συμβόλαια δεν είναι εφικτή γιατί θα χαθεί η διαφανής δημιουργία οικονομικών σημάτων.»
Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου, ο κ. Ζούμας τόνισε ότι «αποτελεί μεγάλη επιτυχία για την ελληνική αγορά, καθώς οδηγεί σε διαφανείς τιμές.»
Στην ομιλία του ο κ. Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης, Διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης του ΕΧΕ, τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, στάθηκε στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται διεθνώς όσον αφορά τα διμερή συμβόλαια, όπου το Χρηματιστήριο Ενέργειας εξετάζει να δραστηριοποιηθεί και στο οποίο υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ διμερών συμβολαίων και εταιρικών ανανεώσιμων συμβολαίων. Στη δεύτερη περίπτωση, σημείωσε:
 «τα συμβόλαια κάνουν δυνατή τη δημιουργία νέων έργων, μέσω της χρηματοδότησης και των όρων δανεισμού, ενώ έχουν διάρκεια 7-20 χρόνια. Τα συμβόλαια αυτά προσφέρουν λύση για τις χρηματοροές, όμως δημιουργούν πολυετή δέσμευση στον υπεύθυνο που θα πάρει την ενέργεια και με τα σημερινά εργαλεία είναι δύσκολη. Εκεί έρχεται η σημασία της ωριμότητας της αγοράς και των πολιτικών διαχείρισης ρίσκου ώστε να δώσουν απάντηση.»
O κ. Καλαϊτζάκης αναφέρθηκε επίσης στον τρίτο πυλώνα λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, τις περιβαλλοντικές αγορές, για τις οποίες εξετάζει να επεκταθεί το χρονικό διάστημα των χρηματοοικονομικών προϊόντων, με διάρκεια 7 ή 10 ετών, ενώ μια διαφορετική προσέγγιση είναι η οργάνωση μιας μη υποχρεωτικής αγοράς ΡΡΑ ως δευτερογενής αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ