Επιτυχής έναρξη λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου

 Επιτυχής έναρξη λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου

 

Στο Βάθρο Εμπορίας εγράφησαν έντεκα (11) συμμετέχοντες ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η εισαγωγή και νέων συμμετεχόντων με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους

 

Το Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία του στις 21/3, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική αγορά ενέργειας. Είναι η πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα που επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανώνυμων συναλλαγών φυσικού αερίου προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων στην αγορά.

Η έναρξη λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας ήταν απόλυτα επιτυχημένη χωρίς να καταγραφεί κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα σε τεχνικό επίπεδο. Στο Βάθρο Εμπορίας εγράφησαν έντεκα (11) συμμετέχοντες ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η εισαγωγή και νέων συμμετεχόντων με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους. O συνολικός όγκος συναλλαγών που πραγματοποιήθηκε ήταν 1,101 MWh.

Η προσαρμογή των συμμετεχόντων στους κανόνες διαπραγμάτευσης ήταν γρήγορη και ουσιαστική, παράγοντας που προοιωνίζει την επιτυχημένη πορεία της νέας πλατφόρμας συναλλαγών. Η λειτουργία της προσφέρει πολλαπλά οφέλη, με σημαντικότερο την ανακάλυψη τιμών, βοηθώντας τους αράγοντες της αγοράς να βελτιστοποιήσουν τις συνθήκες εφοδιασμού προς όφελος των αταναλωτών και ενισχύοντας συνολικά την ασφάλεια εφοδιασμού.

Ταυτόχρονα, προωθεί τη διασυνδεσιμότητα στην αγορά ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ενισχύει τη ρευστότητα της αγοράς στην ευρύτερη περιοχή. Χρησιμεύει, επίσης, ως ένα βασικό εργαλείο στον δρόμο για την επόμενη μέρα της αγοράς φυσικού αερίου, με τη μελλοντική ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων και άλλων καινοτόμων προϊόντων στη χονδρική αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ