Συμφωνία ATHEXGroup και ΕnΕxGroup με το Αλβανικό Χρηματιστήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας

Συμφωνία ATHEXGroup και ΕnΕxGroup με το Αλβανικό Χρηματιστήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τους επόμενους μήνες, το ALPEX, το ATHEXGroup, το EnExGroup και η EnExClear θα συνεργαστούν στενά για την υλοποίηση αυτού του πολύπλευρου έργου που περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, την παροχή νέας πλατφόρμας συναλλαγών για την Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά,

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup) και o Όμιλος Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnExGroup) ανέλαβαν από κοινού, στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς, ναπαρέχουν στο Αλβανικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ALPEX) τις Υποδομές & Υπηρεσίες για τη λειτουργίατου. Σήμερα, τα συνεργαζόμενα μέρη υπέγραψαν τη συμφωνία σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη
του έργου. Τους επόμενους μήνες, το ALPEX, το ATHEXGroup, το EnExGroup και η EnExClear θα συνεργαστούν στενά για την υλοποίηση αυτού του πολύπλευρου έργου που περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας,συμβουλευτικές υπηρεσίες, την παροχή νέας πλατφόρμας συναλλαγών για την Αγορά Επόμενης Ημέραςκαι την Ενδοημερήσια Αγορά, τις απαιτούμενες υπηρεσίες εκκαθάρισης και υποστήριξης των
αναπτυξιακών του πλάνων σύζευξης με γειτονικές χώρες, καθώς και την ένταξή του στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.
Η συμμετοχή του ATHEX Group τονίζει τη στρατηγική του δέσμευση για διεύρυνση της προβλεπόμενης Περιφερειακής Συνεργασίας, τόσο στις κεφαλαιαγορές όσο και στις ενεργειακές αγορές, αξιοποιώντας τις πρόσφατες συνεργασίες του στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχοτην αύξηση της συλλογικής ρευστότητας και της δημιουργίας ενός ευρύτερου περιφερειακού δικτύου συναλλαγών.
Μετά την επιτυχή έναρξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειαςκαι τη σύζευξη τους στο Ιταλικό και Βουλγαρικό σύνορο, το EnEXGroup δίνει έμφαση στην οικοδόμηση
σταθερών περιφερειακών σχέσεων, επεκτείνοντας την ενοποίηση των αγορών αυτών μέσω κοινάαποδεκτών διαδικασιών διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης που ενισχύουν τις περιφερειακή αγοράενέργειας προς όφελος των συμμετεχόντων.Ο Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δήλωσε: «Ηπροσπάθεια, που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια το ATHEXGroup προκειμένου να αξιοποιήσει την εμπειρία και τις υποδομές του σε άλλους Διαχειριστές της Ενεργειακής Αγοράς (ΕnEx), ΟίκουςΕκκαθάρισης Ενέργειας (EnExClear και ΧΑΚ) και χρήστες του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου (EnExGroup & ΔΕΣΦΑ), πραγματοποιεί σήμερα το επόμενό της βήμα μέσω της συνεργασίας των
ATHEXGroup και EnExGroup με το ALPEX, με σκοπό να συμβάλει σε μια ευρύτερη σύζευξη και συνεργασία στην περιοχή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα».

Ο Γιώργος Ιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος της EnEx και της EneXClear, δήλωσε: «το EnExGroup δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ποιότητας, διαφανείς και αμερόληπτες υπηρεσίες στους συμμετέχοντες στην αγορά και στους επιχειρηματικούς εταίρους του. Αυτές οι αρχές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών μας, καθώς τόσο το EnEx όσο και η EnExClear κατευθύνουν τις προσπάθειές τους προς την ανάπτυξη των περιφερειακών αγορών ενέργειας».
Ο Sokol Dishnica, Διευθύνων Σύμβουλος του ALPEX, δήλωσε: «Σήμερα επιτεύχθηκε ένα σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη του ALPEX. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX), το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (EnEx) και την EnExClear ως συνεργάτες για την υλοποίηση μιας πλατφόρμας που θα λειτουργεί αποτελεσματικά και θα καταστήσει ικανή τη δημιουργίαμιας ανταγωνιστικής αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην περιοχή. Είμαστε περήφανοι και ικανοποιημένοι
για την ολοκλήρωση αυτού του πρώτου βήματος της προσπάθειάς μας για ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό Target Model».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ