Στις 2 Φεβρουαρίου η διαγραφή των μετοχών της εταιρείας Axon από το ΧΑ

Στις 2 Φεβρουαρίου η διαγραφή των μετοχών της εταιρείας Axon από το ΧΑ

Η εταιρεία βρίσκεται υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης και οι μέτοχοί της θα πρέπει να απευθυνθούν στην ειδική διαχειρίστρια που έχει οριστεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Tην τελική διαγραφή των μετοχών της στις 2 Φεβρουαρίου από το Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποίησε η εταιρεία Axon με χρηματιστηριακή της ανακοίνωση.

Η τελούσα υπό ειδική διαχείριση Axon Συμμετοχών ενημέρωσε ότι, σε συνέχεια της από 14.01.2021 απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κατ’ εφαρμογή των παρ. 2 (α) και 3 (α) του άρθρου 2.6.12. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 οι μετοχές της Εταιρείας διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αρμόδια για την εξυπηρέτηση των μετόχων της Εταιρίας και για κάθε πληροφορία που αφορά την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους είναι η διορισθείσα δυνάμει της υπ' αρ. 1035/15.04.2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Ειδική Διαχειρίστρια της Εταιρίας, Σοφία Αμμανατίδου, λογίστρια Α’ Τάξης, με Άδεια Διαχειριστή Αφερεγγυότητας Α’ Βαθμίδας και αριθμ. Μητρώου 6, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βιζύης αριθμ. 20 και Δαρδανελίων αριθμ. 51 (email: [email protected] ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ