Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Dionic και ΒΙΟΤΕΡ

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Dionic και ΒΙΟΤΕΡ

Την απόφαση για αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Dionic και της Βιοτέρ έλαβε η διοίκηση του ελληνικού χρηματιστηρίου

Την απόφαση για αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Dionic και της Βιοτέρ έλαβε η διοίκηση του ελληνικού χρηματιστηρίου, ύστερα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η απόφαση για τη Dionic ελήφθη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3371/2005, καθώς ο αρμόδιος για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και για τη διατύπωση σχετικής γνώμης ορκωτός ελεγκτής λογιστής, δηλώνει ότι, δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής γνώμης.

H απόφαση για την αναστολή της Βιοτέρ, ελήφθη σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007, και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από την εν λόγω εταιρία οι διατάξεις του ν. 3556/2007.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 30.6.2020, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρίας, στην οποία διατυπώνεται «Γνώμη με επιφύλαξη».

Θυμίζουμε πως χθες, 30 Ιουνίου, η διοίκηση του Χ.Α. αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Δούρος, ύστερα από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς η εταιρεία δεν κατάφερε να δημοσιεύσει εγκαίρως τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ