Προ των πυλών το Χρηματιστήριο Ενέργειας - Πώς θα λειτουργεί η αγορά

Προ των πυλών το Χρηματιστήριο Ενέργειας - Πώς θα λειτουργεί η αγορά

Έρχεται το δεύτερο τρίμηνο του 2019 το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας που συστάθηκε πρόσφατα και αναμένεται να μετασχηματίσει την ηλεκτρική αγορά ενέργειας, φυσικού αερίου και ΑΠΕ της χώρας συμμετέχοντας και στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ θα προσδώσει πολλαπλά οφέλη τόσο προς τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους όσο και στους μικρότερους συμμετέχοντες στη λιανική αγορά αλλά και στους ιδιώτες καταναλωτές.

 


Αυτή τη στιγμή προχωρούν οι τεχνικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν την ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς και τη διασύνδεσή της με τις πλατφόρμες των άλλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ώστε μεσοπρόθεσμα να διεξάγονται δημοπρασίες και στην Αθήνα με τιμές που θα λαμβάνονται από όλη την Ευρώπη.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα έχει την ευθύνη για το «trading» των Παραγώγων, της Προημερήσιας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, ενώ η Αγορά Εξισορρόπησης θα λειτουργεί από τον ΑΔΜΗΕ.

Η εκκαθάριση των spot αγορών θα γίνεται από μια νέα εταιρεία, την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ENERGY CLEAR), η οποία θα ιδρυθεί ως θυγατρική της ΕΧΕ ΑΕ τον Σεπτέμβριο του 2018. Η εκκαθάριση των Παραγώγων θα γίνεται από την εταιρεία του ATHEX GROUP, την ATHEX CLEAR, που εκκαθαρίζει σήμερα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ (ΕΧΕ ΑΕ) δημιουργούνται 4 νέες αγορές για διαφορετικά προϊόντα:

1. Η Αγορά Παραγώγων (Derivatives), στην οποία θα μπορούν να κλείνονται συμβόλαια μεγάλης χρονικής διάρκειας και τα οποία θα εκκαθαρίζονται με μετρητά ή με φυσική παράδοση, αντίστοιχα των σημερινών προϊόντων ΝΟΜΕ.

2. Η Προημερήσια Αγορά (Day Ahead), στην οποία για τις συναλλαγές που διενεργούνται ακολουθεί υποχρεωτική φυσική παράδοση την επόμενη ημέρα (spot).

3. Η Ενδοημερήσια Αγορά (Intraday), η οποία είναι συμπληρωματική της Προημερήσιας Αγοράς για τη διόρθωση θέσεων, ιδιαίτερα της δύσκολα προβλέψιμης παραγωγής των ΑΠΕ και με συναλλαγές που παραδίδονται φυσικά τις επόμενες ώρες (spot).

4. Η Αγορά Εξισορρόπησης, στην οποία προσφέρεται ισχύς και ενέργεια για την κάλυψη απαιτήσεων εφεδρείας και αποκλίσεων παραγωγής - ζήτησης του συστήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ