Αγοραστές για 21 συνεχόμενους μήνες οι ξένοι επενδυτές στο XA

Αγοραστές για 21 συνεχόμενους μήνες οι ξένοι επενδυτές στο XA
Ο Ιούλιος ήταν ο 21ος συνεχόμενος μήνας που οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά υπερέβησαν τις εκροές.


Τον Ιούλιο 2014 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές 54,61 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 45,59 εκατ.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 60,4% έναντι 60,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,3%.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (18.161,16 εκατ. ευρώ ή 27,3%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 43,9% καταγράφοντας αύξηση 0,9% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 27,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούλιο 2014 πραγματοποίησαν το 68,4% των συναλλαγών (σε σχέση με το 66,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιούλιο 2013 είχαν πραγματοποιήσει το 47,5% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2014 έφτασε τα 2.329,12 εκατ. σημειώνοντας πτώση κατά 34,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 3.580,04 εκατ. Σε σχέση με τον Ιούλιο 2013 που η αξία συναλλαγών ήταν 951,47 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 144,8%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουλίου 2014 ήταν 101,27 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (179,00 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (41,37 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιούλιο 2014 ανήλθε στις 23.562 έναντι 32.143 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούλιο 2013 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 27.045).

Τον Ιούλιο 2014 δημιουργήθηκαν 1.027 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 969 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 66,46 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 69,86 δισ., σημειώθηκε μείωση 4,9% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 46,01 δισ., σημειώθηκε αύξηση 44,4%.