Αναβάθμιση της Moody΄s δομημένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών

Αναβάθμιση της Moody΄s δομημένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών
Την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, ακολούθησε από τη Moody΄s η αναμενόμενη αύξηση της μέγιστης δυνατής αξιολόγησης

για τις ελληνικές δομημένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές στο Ba3(sf) από B3(sf).

Ο οίκος αναβάθμισε επίσης σε Ba3 από B3 την οροφή στα ομόλογα εγχώριου και ξένου νομίσματος και καταθέσεις ώστε να αντανακλώνται οι μειωμένοι οικονομικοί, νομικοί και πολιτικοί κίνδυνοι.

Σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Moody΄s σημειώνει ότι έχει ξεκινήσει την αξιολόγηση για τον αντίκτυπο της πιστοληπτικής αναβάθμισης σε όλες τις ελληνικές δομημένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Η Moody΄s σημειώνει ταυτόχρονα ότι θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για τις συναλλαγές που επηρεάζονται τις επόμενες εβδομάδες.4

Η Moody΄s αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε Caa1 από Caa3 την Παρασκευή επικαλούμενη τις προσδοκίες για περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού outlook, τη σημαντική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της Ελλάδας το τελευταίο έτος καθώς και το μειωμένο βάρος από τα μειωμένα επιτόκια και την επιμήκυνση της ωρίμανσης του χρέους.