Τηλέτυπος: Συνεχίζει τις προσπάθειες άρσης επιτήρησης των μετοχών

Τηλέτυπος: Συνεχίζει τις προσπάθειες άρσης επιτήρησης των μετοχών
Συνεχίζει τις προσπάθειες για την άρση επιτήρησης των μετοχών της η Τηλέτυπος.

Σε σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρείας με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουν υπαχθεί στη κατηγορία επιτήρησης από 8-4-2011 με κριτήριο τη σχέση ζημιών χρήσεως 2010 προς ίδια κεφάλαια της 31/12/2010.

Η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες των συνεχιζόμενων αρνητικών οικονομικών συγκυριών. Οι συνέπειες αυτές είναι εμφανείς στη μείωση του κύκλου εργασιών και στη πιστοδοτική περίοδο προς πελάτες με επαχθείς επιπτώσεις επί της ταμιακής ρευστότητας. Η διοίκηση επιμένει στη μείωση κόστους λειτουργίας και κόστους παραγωγής ιδίου προγράμματος και επαυξάνει τις προσπάθειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ