Μείωση 62% κατέγραψαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της EXAE

 Μείωση 62% κατέγραψαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη της EXAE
Σε €13,4 εκ. διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια –Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από φόρους,

το α΄ εξάμηνο του έτους, έναντι 35,8 εκ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2013, μειωμένα κατά 62%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α΄ εξάμηνο του 2014, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε €0,22, έναντι €0,55 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σημειώνεται ότι κατά το α΄ εξάμηνο του 2013, ο Όμιλος είχε έσοδα συνολικού ύψους €42,4 εκ. από εταιρικές πράξεις εισηγμένων εταιριών που μπορούν, λόγω του μεγέθους τους, να θεωρηθούν ως μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα (Ανακεφαλαιοποίηση συστημικών τραπεζών, δημόσια προσφορά CCHBC).

Ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €26,5 εκ. το α’ εξάμηνο 2014 έναντι €59,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα έφτασαν τα €25,6 εκ. έναντι €59,2 εκ. Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων, ο κύκλος κύριων εργασιών του Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2013 ανήλθε σε €17,1 εκ., και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) σε €6,1 εκ.

Στο α’ εξάμηνο 2014 ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από την αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και των τιμών στην αγορά αξιών. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε επίσης από την διαπραγμάτευση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των παραστατικών τίτλων (warrants), ένα νέο χρηματοοικονομικό προϊόν που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών το β’ τρίμηνο του 2013. Το α’ εξάμηνο 2014 σε warrants πραγματοποιήθηκε το 6,5% της αξίας και το 8% του όγκου συναλλαγών της αγοράς αξιών.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 72% το α’ εξάμηνο 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (€73,2 δις έναντι €42,6 δις), ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €150 εκ. έναντι €74,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 101%. Η ρευστότητα της αγοράς επίσης παρουσίασε αύξηση, με τον μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών να ανέρχεται σε 99,7 εκ. μετοχές έναντι 58,5 εκ. μετοχών το α’ εξάμηνο 2013.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 9% (46,5 χιλ. έναντι 51,0 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μικρότερη μείωση 4% λόγω της αύξησης των τιμών των υποκείμενων τίτλων στην αγορά αξιών.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση 14,4%, στα €8,6 εκ. από €10 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σημαντική μείωση 8,4% παρουσίασε το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του Ομίλου που διαμορφώθηκε στα €7,6 εκ. έναντι €8,3 εκ. το 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α’ εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στα €18,2 εκ. έναντι €50,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων του α’ εξαμήνου του 2013, τα συγκρινόμενα κέρδη προ φόρων υπολογίζονται στα €7,8 εκ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ