ΕΧΑΕ: Φορολογικό πιστοποιητικό "χωρίς επιφύλαξη"

ΕΧΑΕ: Φορολογικό πιστοποιητικό "χωρίς επιφύλαξη"
Φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη, έλαβε η ΕΧΑΕ μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου, που διενεργήθηκε από

τους νόμιμους ελεγκτές για τη χρήση 2013.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2013 έλαβαν επίσης και οι θυγατρικές της εταιρείες ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ATHEXClear) και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ