ΕΧΑΕ: Πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας

ΕΧΑΕ: Πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας
Την πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO22301:2012 του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

(ΣΔΕΣ), που έχει υλοποιήσει και θέσει σε λειτουργία, ολοκλήρωσε ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου, αφορά στο μηχανισμό οργάνωσης και το σύνολο των διαδικασιών για την διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών του σε περιπτώσεις καταστροφικών γεγονότων ή συμβάντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρατεταμένη διακοπή της ομαλής λειτουργίας του.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του ΣΔΕΣ του Ομίλου, έγινε από την εταιρεία συμβούλων Lloyd΄s και το Τμήμα Lloyd΄s Register Quality Assurance (LRQA).

Ό Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, απέκτησε την Πιστοποίηση Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity) ISO22301:2012 για το σύνολο των εταιρειών του, καθώς επίσης και για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες. Είναι από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που διαθέτει πλέον την ανωτέρω πιστοποίηση, ιδιαίτερα δε για την πολυπλοκότητα και το εύρος (scope) του Certification. Η πιστοποίηση συνοδεύεται με διαπίστευση από τον οργανισμό UKAS (United Kingdom Accreditation Service).