Δράσεις για το κλίμα από την Τράπεζα Πειραιώς

Δράσεις για το κλίμα από την Τράπεζα Πειραιώς

Oι 31 τράπεζες από όλον τον κόσμο που συμμετέχουν σε αυτήν την κοινή δράση αντιπροσωπεύουν συνολικό ενεργητικό 13 τρισ. δολάρια

Στην «Κοινή Δέσμευση για Δράση για το Κλίμα», μαζί με άλλες τράπεζες που έχουν υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής στη Νέα Υόρκη, συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι 31 τράπεζες από όλον τον κόσμο που συμμετέχουν σε αυτήν την κοινή δράση αντιπροσωπεύουν συνολικό ενεργητικό 13 τρισ. δολάρια και δεσμεύτηκαν, ευθυγραμμισμένες με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, να εναρμονίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, ώστε να ενισχύουν τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης που απαιτείται για να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κοντά στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Αναφερόμενος σε αυτήν τη νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας, ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου δήλωσε ότι η Τράπεζα Πειραιώς, όπως διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση των Αρχών και του πλαισίου εφαρμογής τους, έτσι και τώρα θα ηγηθεί στην υλοποίησή τους. «Θα ενσωματώσουμε τις Αρχές στις πολιτικές μας, θα θέσουμε στόχους, και θα συμμετέχουμε ενεργά στην "Κοινή Δέσμευση για Δράση για το Κλίμα", ενισχύοντας τη θετική επίπτωση της Τράπεζας στο περιβάλλον και την κοινωνία», πρόσθεσε.

Αυτές οι 31 τράπεζες, μέλη του UNEP FI, δεσμεύονται να δημιουργήσουν και να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και να αναπτύξουν σχέσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να συμβάλλουν στη μετάβαση σε μία οικονομία που δεν θα επιβαρύνει, πλέον, το κλίμα.

Συγκεκριμένα, δεσμεύονται:
- Να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στους τομείς που είναι υψηλής έντασης άνθρακα, καθώς και σε τομείς ευάλωτους στην κλιματική αλλαγή.
- Να συνεργαστούν με τους πελάτες τους για μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα.
- Να συνεργαστούν μεταξύ τους για ανάπτυξη τεχνογνωσίας και μεθοδολογιών για τον υπολογισμό κλιματικών στόχων.
- Να συνεργαστούν με κυβερνήσεις, επιστήμονες και άλλους φορείς, ώστε να διαμορφώσουν οδικούς χάρτες για το πώς θα επιτευχθούν οι προβλεπόμενες μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε διάφορους τομείς της οικονομίας.
- Να έχουν καθορίσει και να δημοσιοποιήσουν, εντός τριετίας, συγκεκριμένους κοινούς στόχους ανά τομέα.
- Να ανακοινώσουν ήδη από το πρώτο έτος τα μέτρα εκείνα που θα ληφθούν από την κάθε τράπεζα μεμονωμένα, ώστε να επιτευχθεί η μετάβαση στη νέα οικονομία χαμηλού άνθρακα.
- Να δημοσιοποιούν την πρόοδο εφαρμογής των στόχων που έχουν θέσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ