Σημαντική αύξηση κερδοφορίας για την Alpha Bank

Σημαντική αύξηση κερδοφορίας για την Alpha Bank

H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε 1,5 δισ. ευρώ

Σημαντική αύξηση κατέγραψε η κερδοφορία της Alpha Bank το πρώτο εξάμηνο του 2019, σε ετήσια βάση, με τα κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται στα 86,8 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του προηγούμενο έτους.

H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε 1,5 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019, ενώ οι νέες χρηματοδοτήσεις αναμένεται να ενισχυθούν κατά το β' εξάμηνο του 2019.

Όσον αφορά στην απομείωση των κόκκινων δανείων, στην Ελλάδα μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με το α' τρίμηνο, συγκεκριμένα κατά 0,4 δισ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται τόσο στη μείωση της εκ νέου αθέτησης ρυθμισμένων πιστοδοτήσεων (redefaults) λόγω της εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, όσο και στην επιτυχή αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων. Η τράπεζα επικεντρώνεται πλέον στις ενέργειες υλοποίησης του στόχου 5,5 δισ. Ευρώ που έχει θέσει για μείωση NPEs για το 2019, με την επίτευξη ταχύτερου ρυθμού οργανικής μείωσης καθώς και με την πώληση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετουμένων δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους ευρώ 3,7 δισ. Περίπου.

Ο κ. Βασίλης Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, ανέφερε σχετικά: «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πτωτική πορεία στις αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και τη βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, ο οποίος επέστρεψε στα προ της κρίσης επίπεδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η άρση του συνόλου των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων από την 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται να αποτελέσει το έναυσμα για την πλήρη αποκατάσταση συνθηκών ομαλότητας στην οικονομία. Η Alpha Bank σημείωσε αύξηση της κερδοφορίας της και ενίσχυσε τους κεφαλαιακούς της δείκτες κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ενώ παράλληλα συνέχισε την εφαρμογή του σχεδίου της για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, εκκινώντας τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση δύο μεγάλων συναλλαγών πώλησης στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Αυτές οι θετικές εξελίξεις αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση μιας φιλόδοξης στρατηγικής, την οποία πρόκειται να οριστικοποιήσουμε με το Διοικητικό μας Συμβούλιο, πριν από την παρουσίασή της στην αγορά κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου του έτους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ