Στουρνάρας: Εννέα προϋποθέσεις για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη

Στουρνάρας: Εννέα προϋποθέσεις για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη

Ο διοικητής της ΤτΕ προειδοποίησε ότι η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις

Με ρυθμό 1,9% το 2019 θα αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία και με 2,1% το 2020, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. η οποία όμως τονίζει ότι οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας από το βήμα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου μεταξύ άλλων είπε πως οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνουν τα υψηλά αποθέματα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, το υψηλό δημόσιο χρέος.

Ο διοικητής της ΤτΕ προειδοποίησε ότι η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις όπως
• Υψηλό απόθεμα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.
• Υψηλό δημόσιο χρέος.
• Έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και αρνητική καθαρή διεθνής επενδυτική θέση.
• Αργός ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας.
• Υψηλό ποσοστό ανεργίας.
• Προβλεπόμενη δημογραφική μείωση του πληθυσμού.
• Επενδυτικό κενό.
• Επιχειρηματικό περιβάλλον που δεν είναι φιλικό προς τις επενδύσεις.

Αναφέρθηκε σε εννέα προϋποθέσεις για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνουν τη μείωση των πλεονασμάτων και την αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής. Ειδικότερα:
• Μείωση του υψηλού ποσοστού ΜΕΔ.
• Μείωση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα από 3,5% του ΑΕΠ σε 2,2% του ΑΕΠ έως το 2022 και αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής.
• Διεύρυνση του πεδίου συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της αποδοτικότητας των δημόσιων επιχειρήσεων.
• Επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
• Εφαρμογή πιο στοχευμένης πολιτικής για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
• Ευελιξία στην αγορά εργασίας και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών.
• Διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των θεσμών.
• Ενίσχυση του "τριγώνου της γνώσης" (εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία) και του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ