Κέρδη 53,4 εκατ. ευρώ για την Alpha στο εννεάμηνο

Κέρδη 53,4 εκατ. ευρώ για την Alpha στο εννεάμηνο

Κέρδη μετά φόρων ύψους 53,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, έναντι 85,1 εκατ. κατά το εννεάμηνο του 2017 ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Στη σχετική της ανακοίνωση η τράπεζα αναφέρει μεταξύ άλλων την περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου με μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 4,4 δισ. ευρώ και των δανείων σε καθυστέρηση κατά 3,6 δισ. σε ετήσια βάση.

Στις επιδόσεις της για το εννεάμηνο η τράπεζα αναφέρει επίσης

Συνεχή βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον όμιλο να ανέρχονται σε 38,6 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, αυξημένα κατά 1,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Τον Νοέμβριο 2018, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 0,4 δισ. ευρώ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 106% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 έναντι 129% τον Σεπτέμβριο 2017.

Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 6,3 δισ. από τις αρχές του έτους. Τον Νοέμβριο 2018, η χρηματοδότηση που αντλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατηρήθηκε σε 3,1 δισ., ενώ η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε περαιτέρω σε 0,8 δισ. από 8,4 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 1.329,4 εκατ., μειωμένο κατά 9,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.

Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 134,8 εκατ. το γ΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε 398,4 δισ. το εννεάμηνο 2018.

Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 16,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1,2 δισ., το εννεάμηνο 2018, ενισχυμένο από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 944,1 εκατ. το εννεάμηνο 2018, που αντιστοιχούν σε 229 μονάδες βάσεως, έναντι 761,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017.

«Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, συνεχίσθηκε η ποιοτική βελτίωση του Ενεργητικού της Τραπέζης μέσω της περαιτέρω μειώσεως των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, και παράλληλα προσφέραμε περισσότερες λύσεις στους Πελάτες μας για την αναδιάρθρωση των δανείων τους. Η Τράπεζα συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, με την αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητος της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ παραμένει η ισχυρότερη σε κεφαλαιακή επάρκεια μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η λειτουργική κερδοφορία επέδειξε αντοχή,παρά τις πιέσειςπου ασκήθηκαν στο Καθαρό Έσοδο Τόκων λόγω τηςχαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, ενισχύθηκε όμως από τα κέρδη του χαρτοφυλακίου ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου, η οποία έχει επηρεασθεί από το υψηλό επίπεδο προβλέψεων, και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους Μετόχους μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Ματζούνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ