Επτά διεκδικούν τα κόκκινα δάνεια της Attica Bank

Επτά διεκδικούν τα κόκκινα δάνεια της Attica Bank
Επτά προσφορές κατατέθηκαν σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια της Attica Bank ύψους 1,045 δισ. ευρώ. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν καταρχήν, ώσπου σε μία περίπου εβδομάδα να έχει προκύψει μία short list με δύο ονόματα.

Εν συνεχεία θα απαιτηθεί ένας περίπου μήνας για να επιτευχθεί η εκχώρηση από την ανάδειξη του τελικού συνεργάτη της τράπεζας, στον οποίον θα εκχωρηθούν προς διαχείριση τα παραπάνω δάνεια. Δεδομένου πως πρόκειται για εκχώρηση και όχι για πώληση, ο χρόνος της διαχείρισης και η προμήθεια θα είναι τα θέματα που θα αναδείξουν τον τελικό νικητή από τους επτά ενδιαφερόμενους.

Στόχος είναι σε διάστημα πέντε με επτά ετών να ανακτηθούν τα 400 εκατ. από το 1,034 δισ. ευρώ.

Το γεγονός αυτό θα επιτρέψει στην τράπεζα να καλύψει κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 90-100 εκατ. ευρώ.
Η περίπτωση της πώλησης δεν εξετάζεται αφού αφενός δεν επιτρέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αφετέρου θα οδηγούσε σε ζημίες την τράπεζα.

Η διαδικασία συμμετοχής προβλέπει την επένδυση τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ σε κεφάλαια Core Tier One ώστε να καλυφθεί το δυσμενές σενάριο των stress tests και ταυτόχρονα να καλυφθεί και μέρος της παρατυπίας της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας που προηγήθηκε, να υποβληθεί από πλευράς του επενδυτή σχέδιο αξιοποίησης των προβληματικών δανείων με στόχους και δυνατότητες ανάκτησης.

Με τον τρόπο αυτόν στην τράπεζα κλείνει ένα οδυνηρό κεφάλαιο που την οδήγησε σε διάφορες διοικητικές και άλλες περιπέτειες και είχε ως αποτέλεσμα τη συγκεκριμένη αξίωση από τον SSM αξίωση την οποία έρχεται να εκπληρώσει η τρέχουσα διοίκηση της τράπεζας.

Μετά και από αυτήν την εξέλιξη οι παλιοί στόχοι έχουν εξυπηρετηθεί και μένει η εξυπηρέτηση των λοιπών στόχων που έδωσε η νέα διοίκηση προ ολίγων ημερών με το πλήρες χρονοδιάγραμμα για την κάλυψή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ