Έκτακτη Γ.Σ. από την Πειραιώς για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 4,933 δισ.

Έκτακτη Γ.Σ. από την Πειραιώς για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 4,933 δισ.
Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας Πειραιώς καλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου για νααποφασίσουν οι μέτοχοι για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 4,933 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται μεταξύ άλλων να αποφασίσουν:

Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split).

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας στο πλαίσιο του ν. 3864/2010 με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών για την άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 4,933 δισεκατομμυρίων (εκ των οποίων ποσό 2,213 δισεκατομμύρια αντιστοιχεί στο Βασικό σενάριο και μαζί με υπόλοιπο ποσό 2,720 δισεκατομμύρια ευρώ στο Δυσμενές σενάριο του stress test, η οποία θα καλυφθεί με μετρητά ή/και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ή/και εισφορά σε είδος, και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Έκδοση ομολογιακού δανείου με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Contingent Convertible Securities) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 36/02.11.2015 έως ποσού 2,040 δισεκατομμυρίων ευρώ (δηλαδή το 75% της διαφοράς μεταξύ του Δυσμενούς και του Βασικού Σεναρίου του stress test) προς κάλυψη αποκλειστικά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ