Συμφωνία 1,2 δισ. ευρώ της Τρ. Πειραιώς με αμερικανικό κολοσσό - Όλες οι λεπτομέρειες

Συμφωνία 1,2 δισ. ευρώ της Τρ. Πειραιώς με αμερικανικό κολοσσό - Όλες οι λεπτομέρειες
Ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί η στρατηγική συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με τον αμερικανικό κολοσσό της KKR -που διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 96 δισ δολαρίων.

Θα δημιουργήσουν από κοινού επενδυτικό σχήμα, στο οποίο η Πειραιώς θα μεταβιβάσει μέσω τιτλοποίησης, χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων ύψους 1,2 δισ. Ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ι εταιρείες του σχήματος θα τελούν υπό τη διαχείριση ή/και τον έλεγχο της ΚΚRCreditενώ η Τράπεζα Πειραιώς θα αναλάβει την τραπεζική εξυπηρέτηση (servicing) του χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται από ενήμερα όσο και από μη εξυπηρετούμενα δάνεια καθώς και από μετοχικούς τίτλους.

Η συμφωνία προβλέπει ότιfundsυπό τη διαχείριση τηςKKRCreditθα καταστήσουν διαθέσιμη στις εταιρείες του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους μέχρι €300 εκατ. ευρώ και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει ηKKRCreditμε στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας του. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2015, μετά τη πλήρωση των κανονιστικών και λοιπών προαπαιτούμενων.

ΗKKRσυγκαταλέγεται στους κορυφαίους παγκοσμίως επενδυτικούς οίκους, έχοντας υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αξίας $96,1 δισ. ενώ διαθέτει σημαντική προϊστορία σε διεθνείς επενδύσεις ανά την υφήλιο, επιδιώκοντας τη δημιουργία αξίας με την εισφορά κεφαλαίων μακροπρόθεσμου ορίζοντα, την στρατηγική σκέψη και την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών στη λειτουργία των εταιρειών.

Αναφερόμενος στη συναλλαγή, ο κος Άνθιμος Θωμόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς δήλωσε: «Η συμφωνία με τηνKKRδίνει το στίγμα μιας νέας και δυναμικής προσέγγισης στη διαχείριση των δανείων και συμμετοχών της Τράπεζας. Όντας η μεγαλύτερη ελληνική Τράπεζα, εξετάζουμε ένα ευρύ φάσμα εργαλείων προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε και να μεγιστοποιήσουμε την ανάκτηση κεφαλαίων από τις θέσεις μας αυτές. ΗKKRδιαθέτει ένα εξαιρετικό ιστορικό σε παγκόσμιο επίπεδο και την απαραίτητη εμπειρία στην υποστήριξη εταιριών για ενίσχυση της αξίας τους μέσω της επένδυσης μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και της οργανωτικής και χρηματοδοτικής αναδιάρθρωσης. Η πρόθεσή της να επενδύσει πρόσθετα κεφάλαια σε σχέση με τoμεταβιβαζόμενoχαρτοφυλάκιο, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.»

Σύμβουλοι της Τράπεζας στη συναλλαγή είναι οιDeutscheBankAG,Shearman&SterlingLLPκαι η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη. Σύμβουλοι τηςKKRστη συναλλαγή είναι οιWeil,Gotshal&Manges,Karatzas&PartnersLawFirm,ArthurCoxandDeloitteLLP.