Από αύριο η άσκηση των warrants της Εθνικής

Από αύριο η άσκηση των warrants της Εθνικής
Αρχίζει στις 19 Δεκεμβρίου η τρίτη περίοδος άσκησης των warrants της τράπεζας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αυτή είναι η ημερομηνία έναρξης καταχώρiσης εντολών συμμετοχής. Ως ημερομηνία άσκησης ορίζεται η 29η Δεκεμβρίου.

Οι επενδυτές πρέπει να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να δώσουν τις εντολές άσκησης των warrants από τη 19η.12.2014 (ημέρα Τ-4) έως και την 29η.12.2014 (ημέρα Τ). Η ποσότητα των προς άσκηση warrants θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμη στον Λογαριασμό του Επενδυτή, ενώ με την καταχώριση της εντολής άσκησης από το Χειριστή στο Σ.Α.Τ., αυτή η ποσότητα δεσμεύεται για τους σκοπούς της διαδικασίας.

Μία εντολή άσκησης warrants δύναται να ακυρωθεί με εντολή που θα δώσει ο Επενδυτής στο Χειριστή του, έως και την ημέρα Τ.