ΕΚΤ: Θα δημοσιεύει ανά διαστήματα συζητήσεις της για τη νομισματική πολιτική

ΕΚΤ: Θα δημοσιεύει ανά διαστήματα συζητήσεις της για τη νομισματική πολιτική
Στην δημοσίευση των αναφορών της σχετικά με τις συζητήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νομισματική πολιτική ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ξεκινώντας μάλιστα από τη συνεδρίαση της 22ας Ιανουαρίου 2015.

Ειδικότερα, οι αναφορές θα περιλαμβάνουν μια συνοπτική παρουσίαση των χρηματοπιστωτικών, οικονομικών και νομισματικών εξελίξεων, καθώς και μια περίληψη των συζητήσεων σχετικά με την οικονομική και νομισματική ανάλυση και την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, χωρίς όμως οι εκφραζόμενες απόψεις να αποδίδονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι αναφορές θα αποτελούν μια ορθή και ισορροπημένη απεικόνιση των συζητήσεων για τη νομισματική πολιτική.

Σκοπός της νέας αυτής πρακτικής είναι να παρουσιάζεται το σκεπτικό που οδηγεί στη λήψη των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής και να δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να κατανοεί καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την κατάσταση της οικονομίας, καθώς και τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που αυτό λαμβάνει σε ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενων συνθηκών.

Με την ένταξη της Λιθουανίας στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα αποτελείται από 25 μέλη, δηλ. τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των 19 χωρών της ζώνης του ευρώ.

Οι αναφορές θα δημοσιεύονται τέσσερις εβδομάδες μετά από κάθε συνεδρίαση. Δεδομένου ότι από τον Ιανουάριο του 2015 οι συνεδριάσεις για θέματα νομισματικής πολιτικής θα πραγματοποιούνται κάθε έξι εβδομάδες, η ΕΚΤ ανακοίνωσε επίσης μια νέα έκδοση, το Οικονομικό Δελτίο, το οποίο θα δημοσιεύεται δύο εβδομάδες μετά από κάθε συνεδρίαση και θα αντικαταστήσει το Μηνιαίο Δελτίο.