“Χρυσό” το νέο πρόγραμμα εθελουσίας της Πειραιώς - Τι προσφέρει

“Χρυσό” το νέο πρόγραμμα εθελουσίας της Πειραιώς - Τι προσφέρει
Μπόνους μέχρι 42 μισθούς θα πάρουν όσοι ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Τράπεζας Πειραιώς. Εκτός από την άμεση αποχώρηση, το πρόγραμμα προβλέπει και 2ετόύς ή 3ετούς διάρκειας άδειες. Στόχος να φύγουν 1000 εργαζόμενοι

Tης Έφης Καραγεώργου

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου ενημερώθηκαν σήμερα μεe-mail, για το νέο πρόγραμμα που «τρέχει» από σήμερα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την 1η Δεκεμβρίου.

Στόχος της τράπεζας είναι να αποχωρήσουν τουλάχιστον 1000 εργαζόμενοι, με το ετήσιο όφελος από το πρόγραμμα να εκτιμάται στα 55 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα προγράμματα εθελούσιας είναι ένα από τα εργαλεία των τραπεζών, για να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση στα λειτουργικά κόστη τους, σύμφωνα και με τα πλάνα αναδιάρθρωσης τους, που έχουν εγκριθεί από την DG Comp. Επομένως σύντομα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες τράπεζες.

Η νέα εθελούσια της Πειραιώς προσφέρει ελκυστικά κίνητρα για όσους εργαζόμενους έχουν προϋπηρεσία 4 ως 6 έτη καθώς και για όσους προέρχονται από την Αγροτική Τράπεζα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου Πειραιώς και των θυγατρικών της που έχουν προσληφθεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Συγκεκριμένα τρεις είναι οι επιλογές:

- Sabbatical I: Άδεια από την εργασία για 3 έτη, με την καταβολή του 50% του μισθού για το 2015 και του 40% του μισθού τους το 2016 και 2017. Στη λήξη της μακροχρόνιας άδειας αποζημιώνονται αποχωρώντας με ένα μισθό.

- Sabbatical Plus: Άδεια από την εργασία 2ετούς διάρκειας, με την καταβολή του 50% του μισθού τους το 2015 και το 40% το 2016. Στη λήξη της 2ετίας, αποχωρώντας από την τράπεζα λαμβάνουν αποζημίωση 9 μισθών.Σημαντικό είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις οι εργαζόμενοι μπορούν να απασχοληθούν σε άλλη εργασία ενώ η Πειραιώς θα καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές και θα παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω του ομαδικού ασφαλιστικού συμβολαίου.

-Sabbatical Άμεσης Αποχώρησης. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μόνο οι εργαζόμενοι που προέρχονται από την Πειραιώς και τις θυγατρικές της, πριν τις συγχωνεύσεις και απορροφήσεις καθώς και όσοι προέρχονται από την Αγροτική.

Η αποζημίωση για τους εργαζόμενους της Πειραιώς φθάνει μέχρι 42 μισθούς με ανώτατο όριο τις 170.000 ευρώ. Για τους εργαζόμενους της πρώην ΑΤΕ δίνονται μέχρι 31 μισθοί αποζημίωση.

Ειδικότερα για τους εργαζόμενους που προέρχονται από την Πειραιώς προβλέπονται οι εξής αποζημιώσεις:

- 25 μισθούς για όσους έχουν προϋπηρεσία 4-6 έτη
- 27 μισθούς για 7 με 10 έτη
- 29 μισθούς για 11 με 15 έτη
- 33 μισθούς για 16 με 20 έτη
- 42 μισθούς για 21 έτη προϋπηρεσίας και πάνω.

Για τους εργαζόμενους που προέρχονται από την ΑΤΕ τα κριτήρια αποζημίωσης είναι ηλικιακά:

- Για εργαζόμενους ηλικίας 30 ως 39 ετών αποζημίωση 26 μισθών
- Για εργαζόμενους ηλικίας 40 ως 49 ετών αποζημίωση 29 μισθών
- Για εργαζόμενους ηλικίας 50 ως 56 ετών αποζημίωση 30 μισθών
- Και τέλος για εργαζόμενους ηλικίας άνω των 57 ετών αποζημίωση 31 μισθών

Πρόσθετες παροχές Sabbatical Plus

Κατά τη διάρκεια παραμονής του μισθωτού στο Πρόγραμμα, συνεχίζεται η καταβολή των εισφορών του στα ταμεία Ασφάλισης, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη μέχρι την ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης, για κάθε εργαζόμενο που είναι ασφαλισμένος, καθώς και τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη του στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η Τράπεζα ή η θυγατρική εταιρία διατηρεί σχετικό συμβόλαιο.

Πρόσθετες παροχές για Άμεση Αποχώρηση

Παρέχεται ιατροφαρμακευτική κάλυψη για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της με κοινή συμφωνία λύσης της σύμβασης εργασίας, για κάθε εργαζόμενο που είναι ασφαλισμένος καθώς και τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη του στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η Τράπεζα / Θυγατρική εταιρία διατηρεί σχετικό συμβόλαιο, για τους αποχωρούντες με το SPlus Άμεσης Αποχώρησης.

Υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που έχουν λάβει οι υπάλληλοι με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφληση τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης. Οι γενικές ρυθμίσεις που τυχόν θα ισχύσουν στο μέλλον για το εν ενεργεία προσωπικό για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων, θα έχουν ισχύ και για τους αποχωρούντες εθελουσίως.

Για τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας διατήρηση για ένα έτος των προνομιακών επιτοκίων προσωπικού από τη λήξη της εργασιακής σχέσης (πχ. SPlus 3ετούς διάρκειας διατήρηση έως και το 2018) .

Τα δάνεια προκαταβολής μισθών που έχουν ενδεχομένως λάβει οι Εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση που θα καταβληθεί κατά τη λήξη της σύμβασης εργασίας. Ειδικά για τους συμμετέχοντες στο SPlus 2ετούς και 3ετούς διάρκειας, τα δάνεια προκαταβολής μισθών θα συνεχίσουν να αποπληρώνονται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ