Αlpha: Στα 3,4 δις ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2014

Αlpha: Στα 3,4 δις ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 2014
Ικανοποιητική κρίνει η Alpha Bank την εκτέλεση του προϋπολογισμού το α' εξάμηνο,όμως οι ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ταμεία δεν είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.


Σύμφωνα με την διεύθυνση οικονομικών μελετών της τράπεζας, το πρωτογενές πλεόνασμα της Κεντρικής Κυβέρνησης μπορεί να διαμορφωθεί τελικά στα €3,4 δισ., έναντι € 2,65 δισ. που προβλέπει ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός του 2014 και έναντι των € 1,96 δισ. που προέβλεπε ο αρχικός προϋπολογισμός.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο, η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Κεντρικής Κυβέρνησης στο 1ο 6μηνο 2014 καταγράφει πρωτογενές πλεόνασμα στην Κεντρικής Κυβέρνησης ύψους € 0,71 δις, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα € 0,64 δις και έναντι πρωτογενούς ελλείμματος ύψους € 1,51 δις στο 1ο 6μηνο 2013 και επίσης έναντι πρωτογενούς ελλείμματος ύψους € 3,16 δις στο 1ο 6μηνο.2012. Αυτό το πλεόνασμα επιτεύχθηκε παρά το ότι οι επιστροφές φόρων στο 1ο 6μηνο 2014 ήταν σημαντικά αυξημένες κατά € 958 εκατ. έναντι του 1ου 6μήνου2013 και κατά € 96 εκατ. έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το 1ο 6μηνο2014. Σημειώνεται ότι οι επιστροφές φόρων για το 2014 ως σύνολο είχαν προγραμματιστεί στα € 2,79 δις στον Προϋπολογισμό 2014, αλλά τώρα εκτιμώνται στα € 3,14 δις (Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας 2014-2018), έναντι € 3,1 δις το 2013.
Από την άλλη πλευρά, το πλεόνασμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ήταν υψηλότερο κατά € 132 εκατ. από τον στόχο που είχε τεθεί για το 1ο 6μηνο 2014 και επίσης υψηλότερο κατά € 649 εκατ. από το 1ο 6μηνο 2013. Γενικά, το πρωτογενές πλεόνασμα στην Κεντρική Κυβέρνηση που επιτεύχθηκε στο 1ο 6μηνο 2014 θα ήταν πολύ υψηλότερα αν οι επιστροφές φόρων ήταν κανονικές και αν το πλεόνασμα του ΠΔΕ ήταν σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί.
Αξιοσημείωτη εξέλιξη αποτελεί η αύξηση των συνολικών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού (πριν την αφαίρεση των επιστροφών φόρων) κατά 3,9% στο 1ο 6μηνο.2014, παρά την απώλεια σημαντικών εσόδων ύψους άνω των € 400 εκατ. από τον ΦΠΑ και από τον ΕΦΚ καυσίμων λόγω των πολύ καλών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στο 6μηνο αυτό. Η εξέλιξη αυτή των εσόδων συγκρίνεται με την πτώση τους κατά -8,9% στο 1ο 6μηνο 2013 και με την προγραμματισμένη αύξησή τους το 2014 ως σύνολο κατά 1,6% με βάση τον Π2014 και κατά 4,4% με βάση το ΜΠΔΣ 2015-2018.
Γενικά, παρά το ότι τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού στο 1ο 6μηνο 2014 ήταν ελαφρά μειωμένα κατά -0,9% σε ετήσια βάση, η προϋπολογισμένη αύξησή τους κατά 3,7% το 2014 ως σύνολο μπορεί τελικά να επιτευχθεί. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η πτώση των καθαρών εσόδων στο 1ο 6μηνο 2014 οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι επιστροφές φόρων ήταν αυξημένες κατά 159,7% σε αυτό το 6μηνο, ενώ για το έτος ως σύνολο η αύξησή τους έχει προϋπολογιστεί μόνο στο 1,0%. Επίσης, τα έσοδα από τον ΦΠΑ και από τον ΕΦΚ στα καύσιμα αναμένεται να είναι σημαντικά αυξημένα στο 2ο 6μηνο 2014, σε σύγκριση με τις σημαντικές απώλειες εσόδων στον τομέα αυτό στο 1ο 6μηνο 2014.
Από την άλλη πλευρά, σημειώνεται η συνεχιζόμενη μεγάλη πτώση των πρωτογενών δαπανών του Τ.Π. κατά -6,3% στο 1ο 6μηνο 2014 (κατά € 943 εκατ. χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το 6μηνο αυτό), έναντι της πολύ μεγάλης πτώσης τους κατά -11,5% στο 1ο 6μηνο 2013 και έναντι επιδιωκόμενης πτώσης τους κατά -3,7% το 2014 ως σύνολο. Σημειώνεται ότι η πτώση των πρωτογενών δαπανών του Τ.Π. στο 1ο 6μηνο 2014 σημειώθηκε παρά το ότι στο εξάμηνο αυτό υπήρξαν έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες επιπλέον δαπάνες (σε σχέση με το 1ο 6μηνο 2013 συμπεριλαμβανομένων και των € 247 εκατ. που καταβλήθηκαν για τη διανομή του «κοινωνικού μερίσματος» και των € 50 εκατ. για τη διενέργεια των εκλογών. Με την εκτίμηση ότι η πτώση αυτών των πρωτογενών δαπανών θα περιοριστεί τελικά στο -5,7% το 2014 (από -6,3% στο 1ο 6μηνο 2014), προκύπτει η διαμόρφωσή τους κατά € 700 εκατ. χαμηλότερα από την πρόβλεψη του ΜΠΔΣ 2015-2018.
Σύμφωνα με την Alpha Bank, η διαφαινόμενη καλύτερη του αναμενομένου εκτέλεση και του προϋπολογισμού 2014, πραγματοποιείται σε μια χρονιά κατά την οποία θεσμοθετήθηκε και εφαρμόζεται:
α) η εκλογίκευση της φορολογίας των ακινήτων (μετά την πραγματική εκτροπή που σημειώθηκε στον τομέα αυτό το 2013),
β) η μείωση του ποσοστού των εισφορών των εργοδοτών και των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες και
γ) η μείωση του ποσοστού του ΦΠΑ στα προϊόντα εστίασης. Επίσης, στην ίδια περίοδο καταβλήθηκε και το «κοινωνικό μέρισμα», χωρίς αυτό να ανατρέψει τη νέα σημαντική πτώση στις πρωτογενείς δαπάνες του Τ.Π.
Σε κάθε περίπτωση, η διαφαινόμενη καλύτερη του αναμενομένου εκτέλεση του προϋπολογισμού 2014 αναμένεται να διευκολύνει την εφαρμογή της πολιτικής της Κυβέρνησης για περαιτέρω σταδιακή μείωση της πολύ υψηλής σήμερα φορολογικής επιβάρυνσης των συνεπών φορολογουμένων – επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Αυτή η πολιτική, σε συνδυασμό με τη επίτευξη πιο εμφανούς προόδου στην προσπάθεια είσπραξης των φορολογικών εσόδων και των εσόδων από εισφορές από όλους τους υπόχρεους, αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων και τελικά στην μεγαλύτερη αύξηση των φορολογικών εσόδων.
Πάντως, οι ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα του 2013 δεν είχαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Παρά το ότι είχαν ενταχθεί στα προγράμματα ρύθμισης 4 στους 10 οφειλέτες, μόνο ο ένας από αυτούς συνεχίζει να πληρώνει κανονικά τις δόσεις που προσδιορίστηκαν. Ειδικότερα, στον ΟΑΕΕ μόνο 1 στους 8 οφειλέτες εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη ρύθμιση στην οποία συμφώνησε. Σε αυτό τον Οργανισμό, σε σύνολο 750.000 ελεύθερων επαγγελματιών, οι 368.772 έχουν οφειλές ύψους € 7,0 δις. Από αυτούς, 24.684 επαγγελματίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση «νέα αρχή» για να ρυθμίσουν χρέη ύψους € 168,5 εκατ., ενώ άλλοι 22.595 έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση για ποσό ύψους € 75 εκατ. που προβλέπει μικρότερο αριθμό δόσεων Περίπου 30.000 επαγγελματίες μπήκαν αρχικά σε κάποια ρύθμιση, αλλά στη συνέχεια διέκοψαν και πάλι την πληρωμή των δόσεων.
Σε ότι αφορά τον τομέα της απασχόλησης, η Alpha Bank αναφέρει στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο ότι, παρά τις ενθαρρυντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τον ΕΡΓΑΝΗ, η ανεργία εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα (27,3% του εργατικού δυναμικού) σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ιδιαίτερα δε η ανεργία των νέων (15-24 ετών) που καταγράφηκε και πάλι στο 56,3% τον Απρίλιο 2014 από 58,9% τον Απρίλιο 2013. Επίσης, η συνεχιζόμενη πτώση της απασχόλησης κατά -0,93% στο 1ο 4μηνο 2014 (σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και αντίθετα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ) επιτείνει την αβεβαιότητα και περιορίζει την προοπτική για την έγκαιρη είσοδο σε μια πορεία αύξησης της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας, παρά την ενίσχυση των προοπτικών ανάκαμψης της οικονομίας από το 2014 και για υγιή ανάπτυξή της από το 2015. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τον Απρίλιο 2014 θέτουν τώρα υπό αμφισβήτηση (ενώ τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ επιβεβαιώνουν) τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πτώση της ανεργίας στο 26,0% το 2014 και στο 24% το 2015, με αύξηση της απασχόλησης κατά 0,6% το 2014 και κατά 2,9% το 2015.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ