Εurostat: Μειώθηκε ο δανεισμός των τραπεζών προς τον ιδιωτικό τομέα

 Εurostat: Μειώθηκε ο δανεισμός των τραπεζών προς τον ιδιωτικό τομέα
Τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες της Ευρωζώνης στην ιδιωτική οικονομία, μειώθηκαν τον Ιούνιο κατά 2% σε ετήσια βάση, περισσότερο από τη μείωση κατά 1,8% τον Μάιο, κάτι που αναδεικνύει την οικονομική αδυναμία της περιοχής.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μείωσε τα επιτόκιά της σε χαμηλά επίπεδα-ρεκόρ, έδωσε πρόσθετη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα και διεύρυνε το φάσμα των στοιχείων ενεργητικού που αποδέχεται ως ενέχυρο για τη χρηματοδότηση των τραπεζών, αλλά τα μέτρα αυτά δεν κατάφεραν έως τώρα να ξεμπλοκάρουν τον δανεισμό προς την πραγματική οικονομία.
Η κεντρική τράπεζα περνά τώρα από εξονυχιστικό έλεγχο τους ισολογισμούς των μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρωζώνης, για να αφαιρεθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους, να ανανεωθούν οι αποτιμήσεις των ενεχύρων τους και να προσαρμοσθούν τα κεφάλαιά τους, ώστε να μπορούν να δανείζουν πιο ελεύθερα στο μέλλον. Στις αρχές Ιουνίου η ΕΚΤ έλαβε μία σειρά από νέα μέτρα για να ενθαρρύνει τον δανεισμό των τραπεζών, μεταξύ των οποίων και ένα αρνητικό επιτόκιο για την αποδοχή καταθέσεων, ώστε να αποθαρρύνει τις τράπεζες να τοποθετούν σε αυτή τα διαθέσιμά τους. Η ΕΚΤ έχει δηλώσει, ότι δεν θα γνωρίζει ενδεχομένως πριν το τέλος του έτους, εάν ήταν αποτελεσματικά τα μέτρα που έλαβε, αλλά έχει τονίσει, ότι θα λάβει και νέα μέτρα, εάν χρειαστεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ