Επιτροπή Βασιλείας: Να αποκαλύπτουν τα κρυπτοστοιχεία που κατέχουν οι τράπεζες από το 2025

Επιτροπή Βασιλείας: Να αποκαλύπτουν τα κρυπτοστοιχεία που κατέχουν οι τράπεζες από το 2025

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το πώς θα πρέπει να γνωστοποιηθούν οι συμμετοχές στους επενδυτές

 

Οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών πρότειναν την Τρίτη μια τυποποιημένη μορφή για τις μεγάλες τράπεζες να αποκαλύπτουν τις κατοχές κρυπτοστοιχείων τους από τον Ιανουάριο του 2025 για να υποστηρίξουν την «πειθαρχία της αγοράς» δίνοντας μια πλήρη εικόνα στους επενδυτές.

Η Επιτροπή της Βασιλείας των τραπεζικών ρυθμιστικών αρχών από τα κύρια χρηματοπιστωτικά κέντρα του κόσμου, συμφώνησε νέους κανόνες τον περασμένο Δεκέμβριο σχετικά με το πόσα κεφάλαια θα πρέπει να κατέχουν οι τράπεζες για να καλύψουν διαφορετικούς τύπους κρυπτοστοιχείων. Την Τρίτη, ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το πώς θα πρέπει να γνωστοποιηθούν οι συμμετοχές στους επενδυτές.

«Βάσει των προτάσεων, οι τράπεζες θα πρέπει να αποκαλύπτουν ποιοτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους που σχετίζονται με κρυπτοσυστήματα και ποσοτικές πληροφορίες για τα ανοίγματα σε κρυπτογραφικά στοιχεία και τις σχετικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και απαιτήσεις ρευστότητας», ανέφερε η Επιτροπή της Βασιλείας σε ανακοίνωση.

Οι τράπεζες θα κληθούν επίσης να παράσχουν λεπτομέρειες για τις λογιστικές ταξινομήσεις των ανοιγμάτων τους σε κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κρυπτογράφησης, ανέφερε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ