Εθνική Τράπεζα: Ανεβάζει στα 8 ευρώ την τιμή στόχο η Optima - Αναβαθμίζει τη σύσταση σε "buy"

Εθνική Τράπεζα: Ανεβάζει στα 8 ευρώ την τιμή στόχο η Optima - Αναβαθμίζει τη σύσταση σε "buy"

Η επαναξιολόγηση οφείλεται στην αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους και στο χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων.

Σχεδόν διπλασιάζει την τιμή στόχο για την Εθνική Τράπεζα η Optima (στα 8 ευρώ από 4,64 ευρώ προηγουμένως) αναβαθμίζοντας παράλληλα τη σύσταση για τη μετοχή από «ουδέτερη» σε «αγορά»

Οπως σημειώνει στην έκθεσή της, η κίνηση δίνει ανοδικό περιθώριο 35% για τον τίτλο.

Η επαναξιολόγηση οφείλεται:
i) στην αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και την κερδοφορία για την περίοδο 2023-2025 μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2023 και
ii) στο χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων.

Η τιμή-στόχος βασίζεται σε κόστος ιδίων κεφαλαίων 11,3% έναντι 12,4% προηγουμένως, λόγω χαμηλότερου ασφάλιστρου κινδύνου χώρας, beta 1,48 και αποδοτικότητα ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 13,8%.

Η Εθνική Τράπεζα τελεί υπό διαπραγμάτευση επί του παρόντος 0,82x P/TBV23E, ισάξια με τις αντίστοιχές της στη Νότια Ευρώπη και με premium 12% έναντι των ομολόγων της στην Ελλάδα. Ωστόσο σημειώνει πως πιστεύει ότι το ανώτερο προφίλ RoTE του (13,8%) δικαιολογεί ένα premium υλικού σε σχέση με τους ομοτίμους του.

H Optima αύξησε την εκτίμηση για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 55% σε 1 ευρώ το 2023 και κατά 28% το 2024 σε 1,03 ευρώ, λόγω υψηλότερων από τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα από τόκους. Τώρα προβλέπουμε ότι το core EPS θα φτάσει τα 1,08 ευρώ το 2023 και τα 1,11 ευρώ το 2025, πολύ πάνω από τους στόχους της διοίκησης για 0,75 ευρώ και 0,90 ευρώ αντίστοιχα, επισημαίνει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ