Παγκόσμια Τράπεζα: Το Μαυροβούνιο πρέπει να προσαρμόσει την αναπτυξιακή του στρατηγική για την ΕΕ

Παγκόσμια Τράπεζα: Το Μαυροβούνιο πρέπει να προσαρμόσει την αναπτυξιακή του στρατηγική  για την ΕΕ

Η τράπεζα ανέφερε ότι η στάσιμη αύξηση της παραγωγικότητας προκλήθηκε από την αναποτελεσματικότητα της αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών που αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% του ΑΕΠ

Εάν το Μαυροβούνιο που είναι υποψήφιο προς την ΕΕ δεν υιοθετήσει μια νέα στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης που θα ενίσχυε την παραγωγικότητα και το ανθρώπινο κεφάλαιο, τα εισοδήματά του δεν θα συγκλίνουν με τα μέσα επίπεδα της ΕΕ τα επόμενα 40 χρόνια, προειδοποίησε την Τρίτη η Παγκόσμια Τράπεζα.
Η χώρα της Αδριατικής, η οποία ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ το 2012, ελπίζει να επιταχύνει την ενσωμάτωσή της με το πλούσιο μπλοκ των 27 μελών αφού υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο νομικών πλαισίων ευθυγραμμισμένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όμως η αναπτυξιακή στρατηγική της, η οποία μέχρι στιγμής βασιζόταν κυρίως στην προσέλκυση μερικών μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στις μεταφορές, την ενέργεια ή τον τουρισμό, άφησε την οικονομία πιο ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς, καθιστώντας δύσκολη τη διατήρηση ενός μέσου ρυθμού ανάπτυξης 3%, σύμφωνα με την τράπεζα.

Η τράπεζα είπε ότι η στάσιμη αύξηση της παραγωγικότητας προκλήθηκε από την αναποτελεσματικότητα της αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών που αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% του ΑΕΠ και ότι το Μαυροβούνιο έπρεπε να άρει τους ρυθμιστικούς φραγμούς για την είσοδο των επιχειρήσεων στις αγορές και την ανάπτυξη.

Οι περισσότερες εταιρείες στερούνται καινοτομίας και επενδύουν ελάχιστα στην πράσινη τεχνολογία που απαιτείται για τη διατήρηση της τουριστικής ανάπτυξης και την ανάπτυξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος του Μαυροβουνίου στην καθαρή ενέργεια. Μόνο το 8% των επιχειρήσεων έχουν εφαρμόσει μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση με το 25% στις ομότιμες χώρες.

Επίσης, απαιτείται καλύτερη μόχλευση του εμπορίου καθώς οι ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 80% των συνολικών εξαγωγών, ανέφερε η τράπεζα, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ίδια η διαφοροποίηση των εξαγωγών περιορίζεται από τη χαμηλή παραγωγικότητα των επιχειρήσεων του Μαυροβουνίου που μειώνει την ανταγωνιστικότητά τους στις ξένες αγορές.

Επιπλέον, το Μαυροβούνιο πρέπει να αντιμετωπίσει την εισοδηματική του ανισότητα, η οποία συρρικνώνει τη δεξαμενή των μελλοντικών ειδικευμένων εργαζομένων και επιχειρηματιών και περιορίζει το δυναμικό ανάπτυξης της παραγωγικότητας της εργασίας, ανέφερε η τράπεζα.

"Με την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων, το Μαυροβούνιο μπορεί να περιμένει έναν ακμάζοντα ιδιωτικό τομέα, σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και τελικά βελτιωμένους μισθούς και παροχές για όλους τους πολίτες του", δήλωσε ο Christopher Sheldon, Διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Βοσνία και το Μαυροβούνιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ