Η Εθνική Τράπεζα δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Πελοποννήσου

Η Εθνική Τράπεζα δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Πελοποννήσου

Η Εθνική Τράπεζα με στόχο τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά και την ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών κάθε περιοχής, πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη στελεχών της στο Ναύπλιο στις 3 και 4 Μαΐου, όπου διοργανώθηκε εκδήλωση με πελάτες, καθώς και σειρά επισκέψεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ανατολικής Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής από τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης του Ομίλου, οι οποίες σύντομα θα δημοσιευθούν. Παρουσιάστηκαν επίσης, όλα τα σύγχρονα εργαλεία και οι επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται για τις ΜμΕ. Παράλληλα, οι επιχειρηματίες ενημερώθηκαν για τα αναπτυξιακά χρηματοδοτικά προγράμματα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα εργαλεία, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
Το Ναύπλιο αποτέλεσε έναν ακόμη σταθμό, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλάνου συναντήσεων που πραγματοποιεί η Τράπεζα σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό τη στήριξη των ΜμΕ και την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ευρύτερη ανάπτυξή τους.

Χρηματοδοτικά προϊόντα και εργαλεία για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων

Με βασικούς πυλώνες τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν το πλέγμα κινήτρων που παρουσιάζει το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός Νόμος και να χτίσουν μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις με την καθοδήγηση του έμπειρου επαγγελματικού συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας και να λάβουν χρηματοδότηση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους και στηρίζει τα επενδυτικά τους σχέδια.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα στελέχη της Τράπεζας παρουσίασαν τα προϊόντα και τα εργαλεία που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στην ένταξή τους στα παραπάνω αναπτυξιακά προγράμματα, όπως μεταξύ άλλων σε:
- Βραχυπρόθεσμο Δανεισμό έναντι της επιχορήγησης (Bridge Financing)
- Δάνειο Παγίων για την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής
- Επιστολή Προέγκρισης /πρόθεσης για χρηματοδότηση μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής
- Εγγυητικές Επιστολές για τη λήψη προκαταβολών και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων

Περαιτέρω, μέσω των συμφωνιών που πραγματοποιεί η Τράπεζα με τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συμμετέχει και προσφέρει στις ΜμΕ χρηματοδοτικά προγράμματα με προνομιακούς όρους εξασφαλίσεων ή/και επιτοκίου, μέσω εγγυοδοτικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καλύπτοντας βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Σχετικά με τις λύσεις που παρέχει το Business Banking της Εθνικής Τράπεζας προσφέρεται επικοινωνία με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο της Τράπεζας ή προτείνεται επίσης ηλεκτρονικό ραντεβού.

Το ταξίδι μας συνεχίζεται. Για εμάς κάθε επιχείρηση είναι μοναδική, επισημαίνει η Εθνική Τράπεζα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ