ΚΕΠΚΑ: Να παραταθεί η προθεσμία για τα κόκκινα δάνεια

ΚΕΠΚΑ: Να παραταθεί η προθεσμία για τα κόκκινα δάνεια
Την παράταση της προθεσμίας για την επικαιροποίηση στοιχείων των δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια, η οποία κανονικά λήγει στις 19 Φεβρουαρίου, ζητά το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), με επιστολή προς τον κ. Αντώνιο Παπαδεράκη, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, την οποία κοινοποίησε στους κ.κ. Γεώργιο Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών.

«Μετά την τροποποίηση του ν. 3869/2010 με το ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) και την έκδοση της K.Y.A. 8986 (ΦΕΚ 2208/14.10.2015), όσοι έχουν καταθέσει αίτηση, στα Ειρηνοδικεία της Χώρας, για την υπαγωγή τους στο ν. 3869/2010 (Περί Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων), μέχρι και τις 14.08.2015, υποχρεούνται το αργότερο έως τις 19.02.2016 να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της εκκρεμούς αιτήσεώς τους, καταθέτοντας στη Γραμματεία του Δικαστηρίου:

  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Δήλωση Εισοδήματος ( Ε1) του έτους 2015 ( χρήση 01.012014 έως 31.12.2014)
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015 ( χρήση 01.012014 έως 31.12.2014)
  5. Τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων - έντυπο Ε9
  6. Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
  7. Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015, ήτοι 19.08.2015
  8. Υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και την ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
  9. Λοιπά έγγραφα κατά τη κρίση του οφειλέτη

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος όλα τα παραπάνω προσκομίζονται και για το σύζυγο.

Σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία όλα τα παραπάνω προσκομίζονται και για αυτά».

Ήδη, έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων μελών μας ότι οι τράπεζες καθυστερούν, υπερβολικά, τη χορήγηση των ως άνω βεβαιώσεων οφειλών, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί συμπολίτες μας να κινδυνεύουν να μην προλάβουν, έως τις 19.02.2016, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των αιτήσεων τους, γεγονός που θα έχει δυσμενέστατες, για αυτούς, συνέπειες, αφού θα θεωρηθεί ότι παραβαίνουν το καθήκον αληθείας.

Είναι δε βέβαιο πως ο φόρτος εργασίας, που θα αντιμετωπίσουν τα Ειρηνοδικεία, όσο πλησιάζει ο χρόνος λήξης της προθεσμίας, θα είναι τόσο μεγάλος, που θα είναι ανθρωπίνως αδύνατον να γίνει αξιοπρεπής διαχείριση όλων αυτών των επικαιροποιήσεων.

Η κατάσταση αυτή επιτείνεται και γίνεται ακόμη δυσκολότερη, δεδομένου ότι οι δικηγόροι απέχουν, από τα καθήκοντά τους, με αποτέλεσμα να μην γίνονται επικαιροποιήσεις και για το λόγο αυτό.

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται επιτακτική ανάγκη να παραταθεί, άμεσα, η παραπάνω προθεσμία.»