Τρόπους ενδυνάμωσης της συνεργασίας συζήτησε η κοινή ομάδα εργασίας Ελλάδας -Τουρκίας

Τρόπους ενδυνάμωσης της συνεργασίας συζήτησε η κοινή ομάδα εργασίας Ελλάδας -Τουρκίας
Η δεύτερη συνάντηση της Κοινής Ομάδος Εργασίας Ελλάδος-Τουρκίας για τη μεταναστευτική/προσφυγική κρίση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα τα όσα έγιναν γνωστά, κατά τις συνομιλίες εξετάστηκαν τρόποι ενδυνάμωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών με στόχο τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και την καταπολέμηση των παράνομων κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, στη συνάντηση, τoνίστηκε επίσης η ανάγκη εφαρμογής του διμερούς πρωτοκόλλου επανεισδοχής, καθώς και υλοποίησης των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας για την αποτελεσματική μείωση των άνευ προηγουμένου προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.