Πτώση 37,9% στον όγκο οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο

Πτώση 37,9% στον όγκο οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο
Μεγάλη μείωση σημείωσε τον περασμένο Οκτώβριο ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,κατά το μήνα Οκτώβριο 2015 τομέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάσητις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.125 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 171,2 χιλιάδες m2επιφάνειας και 661,2 χιλιάδες m3όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 11,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,κατά 29,6% στην επιφάνεια και κατά 37,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Οκτώβριο 2015αντιστοιχούν σε 170,1 χιλιάδες m2
επιφάνειας και 656,8 χιλιάδες m3όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,9% στηνεπιφάνεια και κατά 38,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Οκτώβριο 2015, στο σύνολο της Χώρας,αντιστοιχούν σε 1,1 χιλιάδες m2επιφάνειας και 4,4 χιλιάδες m3όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της ΔημόσιαςΟικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Οκτώβριο 2015, είναι 0,7%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Νοέμβριο 2014 έως τον Οκτώβριο 2015, το μέγεθοςτης Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικέςάδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 13.119 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.717,3 χιλιάδες m2επιφάνειας και 14.157,1 χιλιάδες m3όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2013 - Οκτωβρίου 2014παρατηρήθηκε, αύξηση κατά 1,1% στην επιφάνεια και κατά 22,3% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2014 - Οκτωβρίου 2015, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στοσύνολο της Χώρας, μείωση κατά 8,1% στην επιφάνεια και κατά 8,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδοΝοεμβρίου 2013 - Οκτωβρίου 2014.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότηταςστο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 26,5%.

Το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2015, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας,αύξηση κατά 5,9% στην επιφάνεια και κατά 31,8% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2014.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 6,1% στην επιφάνειακαι κατά 6,4% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2014.