Μόνο το 45,6% των αιτήσεων για μετεγγραφή έγιναν δεκτές από τα ΑΕΙ

Μόνο το 45,6% των αιτήσεων για μετεγγραφή έγιναν δεκτές από τα ΑΕΙ
Μόλις το 45,6% των αιτήσεων για μετεγγραφή εγκρίθηκε, καθώς με βάση το τρέχον σύστημα ο αριθμός των μετεγγραφών που θα δεχθεί κάθε τμήμα είναι ίσος με το 10% των αρχικών θέσεών του, όπως ορίστηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο από το υπουργείο Παιδείας.

Φέτος, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για μετεγγραφή ανήλθαν σε 9.930, όπως προκύπτει από στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.
Αναλυτικά τα στοιχεία:

Εγιναν δεκτές οι 4.534 αιτήσεις - ποσοστό 45,6% των 9.930 αιτήσεων, με την πλειονότητα προς τα ΑΕΙ/ΤΕΙ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
Από τις 9.930, οι 9.710 επικαλούνταν μοριοδοτούμενα κριτήρια και οι 220 ασθένειες ή αναπηρίες. Από τις 9.710 ηλεκτρονικές αιτήσεις φοιτητών για μετεγγραφή, οι 7.830 διαβιβάστηκαν στο υπουργείο Οικονομικών για την επαλήθευση των οικογενειακών εισοδημάτων που δηλώθηκαν.

Οι υπόλοιπες 1.980 αιτήσεις υποψηφίων που ελέγχθηκαν μόνο από τις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας δεν βασίζουν το αίτημα σε οικονομικούς λόγους αλλά σε κοινωνικούς ή άλλους λόγους. Κατατέθηκαν και περίπου 800 αιτήσεις υποψηφίων για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές από ένα πανεπιστήμιο σε ένα άλλο.

Τις περισσότερες προτιμήσεις, 2.166, συγκέντρωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα ιδρύματα της Αττικής συγκέντρωσαν 6.639 προτιμήσεις και τα τριτοβάθμια ιδρύματα της Θεσσαλονίκης 3.686.
2.935 προτιμήσεις ήταν σε ιδρύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.