Πως θα γίνουν οι μετακινήσεις υπαλλήλων στο Δημόσιο

Πως θα γίνουν οι μετακινήσεις υπαλλήλων στο Δημόσιο
Σαρωτικές αλλαγές στο Δημόσιο ετοιμάζει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο χάρτης των αλλαγών στον κρατικό μηχανισμό περιλαμβάνει υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού σε τομείς πρώτης προτεραιότητας καθώς και συγχωνεύσεις αλλά και καταργήσεις κλάδων και ειδικοτήτων.

Στόχος του κυβερνητικού σχεδίου για την κινητικότητα που αναμένεται να ξεδιπλωθεί μέχρι τα τέλη του 2016 είναι η αποτύπωση σε ένα λογισμικό όπου θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, των κενών θέσεων και των πλεονασματικών υπαλλήλων ανά ειδικότητα σε όλο το Δημόσιο με βάση τα συμφωνημένα οργανογράμματα και τους κλάδους των εργαζομένων.

Με την ηλεκτρονική αποτύπωση της ακτινογραφίας των υπαλλήλων του Δημοσίου στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης υποστηρίζουν ότι θα γίνονται «αυτόματα» οι καλύψεις των κενών ειδικοτήτων, ενώ θα υπάρχει εικόνα στην Δημόσια Διοίκηση για τις ειδικότητες που θα χρειαστεί ο κρατικός μηχανισμός σε βάθος τριετίας προκειμένου να γίνει καλύτερος προγραμματισμός προσλήψεων.

Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής» θα προηγηθεί η ολοκλήρωση οργανογραμμάτων και περιγραμμάτων θέσεων εργασίας σε όλο το Δημόσιο.

Με βάση τα νέα οργανογράμματα θα καταγραφούν οι ανάγκες και τα πλεονάσματα σε ανθρώπινο δυναμικό σε όλο το δημόσιο.

Τα νέα οργανογράμματα θα προβλέπουν μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην περιφερειακή διοίκηση, με μεταφορά και του απαραίτητου προσωπικού, αρμοδιοτήτων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Συγχωνεύσεις και καταργήσεις κλάδων

Την ίδια ώρα τουπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ετοιμάζει συγχωνεύσεις και καταργήσεις κλάδων και ειδικοτήτων.

Για παράδειγμα οι υπάλληλοι διοικητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν να μετακινούνται με μεγαλύτερη ευκολία σε θέσεις πρώτης ανάγκης που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το βασικό εργαλείο για τον μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας θα είναι το Μητρώο Υπαλλήλων που θα ψηφιστεί με το πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου.

Στο διαδίκτυο τέλος θα υπάρχει εφαρμογή που θα παρουσιάζει την «ακτινογραφία» του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο με τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα ανά ειδικότητα, βάση των οργανογραμμάτων που θα έχουν συμφωνηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση οι μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν ακόμα και με υποχρεωτικό χαρακτήρα θα γίνουν με διαφάνεια αφού θα στηρίζονται πάνω στην κοινή αποδοχή των οργανογραμμάτων.

Εσωτερικές προκηρύξεις των κενών θέσεων

Θα υπάρξουνεσωτερικές προκηρύξεις των κενών θέσεων 2-3 φορές τον χρόνο για την κάλυψη των αναγκών σε εθελοντική βάση όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέγουν 3-5 κενές θέσεις και θα μοριοδοτούνται από το ΑΣΕΠ με βάση αντικειμενικά κριτήρια (πτυχία, προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση)

Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις γίνεται υποχρεωτική μετακίνηση προσωπικού κυρίως για θέσεις άμεσης ανάγκης όπως για παράδειγμα στην υγεία και στην παιδεία από φορείς που υπάρχουν πλεονάσματα προσωπικού της ίδια ειδικότητας.