«Κουρεύει» τα δίδακτρα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Οι νέες τιμές

«Κουρεύει» τα δίδακτρα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Οι νέες τιμές
Σε μείωση των διδάκτρων για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, αποφάσισε να προχωρήσει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Η μείωση αφορά τόσο τους επανεγγραφέντες όσο και τους νεοεισαχθέντες φοιτητές και βάσει αυτής τα δίδακτρα καθορίζονται σε 500 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 650 ανά Θεματική Ενότητα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Είναι η δεύτερη φορά που επανακαθορίζεται το ποσό συμμετοχής στις δαπάνες σπουδών για τους φοιτητές των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 τα δίδακτρα για τα προπτυχιακά προγράμματα μειώθηκαν σε 550 από 700 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα, ενώ τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών μειώθηκαν σε 700 από 850 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι φέτος η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 10η Δεκεμβρίου.