Τι αλλαγές φέρνει το νέο Μνημόνιο στο δημόσιο και στο μισθολόγιο

Τι αλλαγές φέρνει το νέο Μνημόνιο στο δημόσιο και στο μισθολόγιο
Σειρά μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο προβλέπουν τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας κυβέρνησης – δανειστών.

Από το νέο χρόνο τίθεται σε εφαρμογή το ενιαίο μισθολόγιο και ενσωματώνονται στο βασικό μισθό επιδόματα, εξέλιξη που θα επιφέρει μειώσεις. Αλλαγές έρχονται και στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων ενώ θα εισαχθεί και νέο πρόγραμμα κινητικότητας. Σε σχέση με τους μισθούς, σύμφωνα με πληροφορίες οι μειώσεις θα ισχύσουν για αρκετές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων με το νέο ενιαίο μισθολόγιο να μπαίνει σε εφαρμογή από 1/1/2016.

Μειώσεις θα υπάρξουν και σε επιδόματα τα οποία θα ενσωματωθούν στο βασικό μισθό. Τα ειδικά μισθολόγια από 20 περιορίζονται σε 11. Η αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνει και αλλαγές στην επιλογή προϊσταμένων, με καθιέρωση μοριοδότησης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Στη συμφωνία για το δημόσιο σύμφωνα με πληροφορίες οι θεσμοί δεν απαιτούν ισοδύναμα μέτρα για τις επαναπροσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων ούτε απολύσεις. Άλλωστε σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ το δημόσιο είναι ήδη υποστελεχωμένο αφού την τελευταία πενταετία 340 χιλιάδες υπάλληλοι έχουν συνταξιοδοτηθεί. Μέχρι το τέλος του χρόνου έρχεται και νέο πρόγραμμα κινητικότητας.

Συζητείται να έχει μόνιμο χαρακτήρα ώστε να προκηρύσσονται κάθε χρόνο οι κενές θέσεις στο δημόσιο και να γίνεται ανακατανομή των υπαλλήλων.