Φόρους 16,5 δις. ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο ψάχνει η κυβέρνηση

Φόρους 16,5 δις. ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο ψάχνει η κυβέρνηση
Στα 34,98 δις. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2011. Το ποσό είναι μειωμένο κατά 4,2% σε σχέση με τα έσοδα του 2010 για το αντίστοιχο διάστημα. Έτσι, χρειάζονται 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία πρέπει να εισπραχτούν μέχρι τον Δεκέμβριο.  

Μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω του στόχου των εσόδων για το 2011 (από τα 55,56 δις. ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού, πέσαμε ήδη στα 51,58 δις. ευρώ με το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2012) ο πήχης έχει κατέβει στα 51,58 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, ύστερα από ένα ατελείωτο μπαράζ φορολογικών μέτρων, συνειδητοποιούμε τώρα ότι στην καλύτερη περίπτωση θα εισπράξουμε τα ίδια φορολογικά έσοδα με το 2010.

Στο σκέλος των δαπανών, και παρά τις γενναίες μειώσεις μισθών και συντάξεων, ξοδέψαμε στο 9μηνο 52,48 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή 7% περισσότερα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010. Ακόμη και οι πρωτογενείς δαπάνες είναι φουσκωμένες στο 9μηνο του 2011 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2010. Βέβαια, η μεγάλη ζημιά γίνεται από τους τόκους καθώς στο φετινό 9μηνο πληρώσαμε 14 δισεκατομμύρια ευρώ από 11,65 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών:

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το εννιάμηνο Ιανουάριου – Σεπτεμβρίου 2011, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 19.163 εκατ. € έναντι του νέου στόχου 19.242 εκατ. € όπως προσδιορίστηκε μετά το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2012 και ελλείμματος 16.650 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι αυξημένα έναντι του νέου στόχου κατά 5 εκατ. €, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 74 εκατ. €.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 34.980 εκατ. € και περιορίζεται η μείωσή τους έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 σε 4,2% από 5,3% στο οκτάμηνο . Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο εννιαμήνου οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 39,2% ή κατά 529 εκατ. € σε σύγκριση με το εννιάμηνο του 2010.

Τονίζεται ότι η παρούσα υστέρηση των εσόδων αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο απομένον τρίμηνο, με την απόδοση των φορολογικών ρυθμίσεων που περιέχονται στους εφαρμοστικούς νόμους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011 – 2015.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του εννιαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 7,0% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

  • στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.381 εκατ.
  • στις αυξημένες επιχορηγήσεις στα Ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1.862 εκατ. ευρώ,
  • στον ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 306 εκατ. ευρώ και
  • στα νοσοκομεία κατά 834 εκατ. ευρώ (700 εκατ. ευρώ για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 και 134 εκατ. ευρώ για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες κατά 2,9% ή κατά 1.050 εκατ. €, κυρίως λόγω των αυξημένων επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία (κυρίως στον ΟΓΑ κατά 471 εκατ. ευρώ και στο ΙΚΑ κατά 1.307 εκατ. ευρώ), στον ΟΑΕΔ κατά 306 εκατ. ευρώ και στα νοσοκομεία κατά 700 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 35,1% ή 1.906 εκατ. €.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.