Ποιοί μπορούν να σπουδάσουν με χρήματα της οικογένειας Καρέλια

Ποιοί μπορούν να σπουδάσουν με χρήματα της οικογένειας Καρέλια
Σαράντα δύο υποτροφίες σε αριστούχους υποψήφιους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ελλάδος και εξωτερικού θα χορηγήσει το Ιδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.


Αναλυτικότερα, θα χορηγηθούν 12 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στους κλάδους: Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ναυτιλιακές Σπουδές, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Περιβάλλον και Ανάπτυξη και Αγροτική Οικονομία.
Οσον αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό το Ίδρυμα προσφέρει 30 υποτροφίες για σπουδές στους κλάδους: Regional Economics and Development, Industrial Economics, Shipping, Trade and Finance, Business Administration, Public Administration και Environmental Economics -Agricultural Economics.
Δεκτοί στο πρόγραμμα υποτροφιών γίνονται Εληνες πολίτες απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε τομέα της Οικονομικής Επιστήμης, οι οποίοι έχουν ηλικία έως 30 ετών.
Το κόστος της κάθε υποτροφίας για σπουδές στην Ελλάδα ανέρχεται σε 5.000 ευρώ, ενώ η κάθε υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό έχει ύψος 20.000 ευρώ.

Απαραίτητα κριτήρια

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ελληνική ιθαγένεια, να είναι ηλικίας έως 30 ετών, να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε τομέα της Οικονομικής Επιστήμης, να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8/10 (ή ανάλογο για Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού), να έχουν έγγραφη αποδοχή από το Πανεπιστημιακό Ιρυμα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία και να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα, κρατικό ή μη.
Παράλληλα, για σπουδές στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου, ενώ για σπουδές στο εξωτερικό, οφείλουν να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία διδάσκεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη κατά σειράν σπουδαιότητος τα ακόλουθα κριτήρια:
-Τη βαθμολογία των υποψηφίων σε συνδυασμό με την αξιολογική κατάταξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προέλευσης.
-Την αξιολογική κατάταξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προορισμού.
-Το έτος σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία. Προτεραιότητα δίδεται στους πρωτοετείς φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
-Την κατοχή ή μη άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν άλλο ισότιμο τίτλο σπουδών.
-Τη γνώση ξένων γλωσσών και τα αντίστοιχα πτυχία των υποψηφίων.
-Την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων.
-Την εκτίμηση της γενικής προσωπικότητας των υποψηφίων βάσει των στοιχείων της αιτήσεως ή βάσει προσωπικής συνέντευξης.

Προθεσμία & Πληροφορίες

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων ολοκληρώνεται στις 10 Ιουνίου 2013, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Ιδρύματος, Βασ. Αμαλίας 32, 4ος όροφος, τηλ. : 210-3318074, Fax 210-3318075.