Αύξηση κατά 109% των ελληνικών εξαγωγών μέσα σε 10 χρόνια

 Αύξηση κατά 109% των ελληνικών εξαγωγών μέσα σε 10 χρόνια
Υπερδιπλασιασμό των ελληνικών εξαγωγών σε διάστημα 10ετίας καταγράφει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, σε ειδικό σημείωμά του, με αφορμή την έκδοση προσωρινών στοιχείων για το 2013.

Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι την περυσινή χρονιά οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν οριακά κατά 0,2%, στα 27,54 δις ευρώ (έναντι 27,58 δις το 2012), σε βάθος 10ετίας 2004-2013, προκύπτει αύξηση κατά 109%. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το στοιχείο ότι στα 10 αυτά χρόνια έντονης εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας, με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν μόνο 2 έτη, το 2009 έτος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και το 2013, οπότε και πολλές χώρες-εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας, εμφάνισαν επίσης έντονα υφεσιακά φαινόμενα.Σύμφωνα με την Πρόεδρο του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «οι επιδόσεις των Ελλήνων Εξαγωγέων τη δεκαετία που ακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν εντυπωσιακές. Στην εξωστρεφή ελληνική οικονομία, με πυρήνα τις εξαγωγές προϊόντων, αντιστοιχεί πλέον ποσοστό περίπου στο 30% του ΑΕΠ της χώρας, συνυπολογίζοντας τους διεθνοποιημένους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών και της ναυτιλίας. Ωστόσο, η μετάβαση προς ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο που να στηρίζεται στην παραγωγή και στις εξαγωγές ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Πέρα από το όραμα για μία πιο εξωστρεφή ελληνική οικονομία, υπάρχει και η σκληρή εγχώρια και διεθνής πραγματικότητα. Η οριακή έστω μείωση των ελληνικών εξαγωγών την περασμένη χρονιά δείχνει ότι απαιτείται ακόμη σημαντική προσπάθεια ουσιαστικής υποστήριξης των επιχειρήσεων που στοχεύουν στις διεθνείς αγορές, ειδικά σε περιόδους ύφεσης του παγκόσμιου εμπορίου. Σημαντικά βήματα προόδου έχουν γίνει σε επίπεδο εξαγωγικών διαδικασιών, αλλά θα χρειαστούν και πρόσθετες προϋποθέσεις ανάκαμψης του εξωτερικού εμπορίου της χώρας. Η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, επιθετική προώθηση-προβολή σε κρίσιμες χώρες-στόχους, η καθιέρωση φιλοαναπτυξιακού φορολογικού πλαισίου και η μείωση επιβαρύνσεων που καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστικές τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως το θέμα του ενεργειακού κόστους, θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο μίας, κοινά αποδεκτής από Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας».

H πορεία των ελληνικών εξαγωγών 2004-2013

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΠΣΕ και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των εκτιμήσεων της μηνός της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τον περασμένο Δεκέμβριο η συνολική αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 14% (στα 2,09 δις ευρώ, έναντι 2,44 δις ευρώ του Δεκεμβρίου του 2012). Αντίστοιχα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μείωση της τάξης του 3,5%% (στο 1,32 δις ευρώ, από 1,37 δις το Δεκέμβριο του 2012).
Σε ό,τι αφορά τη μείωση των εξαγωγών τον περασμένο Δεκέμβριο κατά 14%, αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες (-19,2%), που αφορούν κυρίως τα πετρελαιοειδή, και λιγότερο προς τις χώρες της Ε.Ε. (-6,4%). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι ελληνικές εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά μόλις 1,4% και στις χώρες της Ε.Ε. κατά 4,8%.
Ως συνέπεια, σε επίπεδο έτους καταγράφεται πλέον οριακή μείωση στη συνολική των εξαγωγών κατά 0,2% (στα 27,54 δις ευρώ, έναντι 27,58 δις ευρώ το 2012). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μείωση κατά 2,1% (στα 16,82 δις ευρώ έναντι 17,19 δις ευρώ το 2012).
Η μείωση αυτή προκύπτει κυρίως από τη μείωση των ελληνικών εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες (-4,2%), παρά το γεγονός ότι οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% προς τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.. Το αποτέλεσμα ήταν να διαμορφωθεί η σχέση εξαγωγών προς της χώρες της Ε.Ε. στο 46,4%, έναντι 53,6% των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μείωση εξαγωγών τόσο προς τις χώρες της Ε.Ε. (-0,1), όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (-5,5%), με την αναλογία να διαμορφώνεται στο 63,4% υπέρ των χωρών της Ε.Ε..
Σε σχέση με το 2004, καταγράφεται αύξηση των εξαγωγών κατά 109%, ενώ σε σχέση με το 2009 οπότε και υπήρξε η βίαιη προσαρμογή στα δεδομένα της παγκόσμιας κρίσης, οι συνολικές εξαγωγές της χώρας έχουν αυξηθεί κατά 56,65%.
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, σε σχέση με το 2004 οι ελληνικές εξαγωγές το 2013 εμφανίζονται αυξημένες κατά 39,35%, ενώ σε σχέση με το 2009 η αύξηση διαμορφώνεται στο +21,6%.

Μείωση και των εισαγωγών

Οι δυσχέρειες στην εσωτερική αγορά αποτυπώνονται και στη μείωση των εισαγωγών της χώρας τόσο σε επίπεδο μήνα, όσο και συνολικά για το 2013. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εισαγωγών μειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο κατά 9,6% (-11,8% εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών). Σε ετήσια βάση, οι συνολικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,9% (στα 46,8 δις ευρώ, από 49,3 δις το 2012), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μείωση κατά 4,8%.
Θετικό ωστόσο είναι το γεγονός ότι μειώθηκε περαιτέρω το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας στα 19,34 δις ευρώ (ήτοι κατά 11% σε σχέση με το έλλειμμα των 21,72 δις ευρώ του 2012).
Σε σχέση με το 2004, οι εισαγωγές της χώρας έχουν αυξηθεί κατά 3,87%, ενώ σε σχέση με το 2009 καταγράφεται μείωση 9,82%. Αντίστοιχα, το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας έχει μειωθεί κατά 39,5%, σε σχέση με το έλλειμμα του 2004 και κατά 56,22% σε σχέση με το έλλειμμα του 2009.