Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και ΝΟΗΣΙΣ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και ΝΟΗΣΙΣ

Προβλέπει συνεργασία σε θέματα έρευνας, διάχυσης και επικοινωνίας της επιστήμης και των εξελίξεων της τεχνολογίας.

Πρακτική άσκηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του ΑΠΘ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ και συνεργασία σε θέματα έρευνας, διάχυσης και επικοινωνίας της επιστήμης και των εξελίξεων της τεχνολογίας προβλέπει μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα ο πρύτανης του Αριστοτελείου καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου και ο πρόεδρος του ΝΟΗΣΙΣ Μιχαήλ Σιγάλας.

Το μνημόνιο προβλέπει ακόμη τη συνεργασία των δύο φορέων για την επικοινωνία της επιστήμης σε πολιτιστικές δομές και στο ευρύ κοινό, καθώς και για την οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και δράσεων που αφορούν σε καινοτόμες τεχνολογίες, ψηφιακές εφαρμογές, start up εταιρείες κ.ά. Επίσης, προβλέπεται η συμμετοχή του ΝΟΗΣΙΣ στις δραστηριότητες του Γραφείου ESERO (European Space Education Resource Office) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA-European Space Agency) στην Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας του Διαστήματος στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία.

«Ενισχύουμε τη συνεργασία των δύο φορέων η οποία υφίσταται και είναι άριστη εδώ και αρκετά χρόνια», ανέφερε ο πρύτανης του ΑΠΘ ενώ ο κ. Σιγάλας μίλησε για τον «κοινό προσανατολισμό τον επιστημονικό εγγραμματισμό τον πολιτών και κυρίως της νεολαίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ