ΝΟΗΣΙΣ

05/04/2022 17:34 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και ΝΟΗΣΙΣ

Προβλέπει συνεργασία σε θέματα έρευνας, διάχυσης και επικοινωνίας της επιστήμης και των εξελίξεων της τεχνολογίας.