Έτσι θα είναι τα καινούργια γραφεία της Google

Έτσι θα είναι τα καινούργια γραφεία της Google
Η Google ανακοίνωσε καινούργιες λεπτομέρειες αναφορικά με τα γραφεία της στην Καλιφόρνια.

Είναι γνωστή η Google για τα γραφεία της καθώς και για το καλό εργασιακό περιβάλλον που διαθέτει στους υπαλλήλους της.

Έτσι έκανε ένα βήμα παραπάνω και σχεδίασε και ετοιμάζει τις καινούργιες εγκαταστάσεις της.

Ο χώρος των νέων γραφείων που ετοιμάζονται, ονομάζεται "Spaceship campus" λόγω του σχήματος και το Business Insider μας παρουσιάζει τα σχέδια.

Αυτές οι εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν από τον Bjarke Ingels και τον Thomas Heatherwick και αυτή θα είναι η πρώτη φορά, που η Google δημιουργεί γραφεία από το μηδέν και δεν χρησιμοποιεί υπάρχοντα κτίρια.

Η Google έχει ήδη υποβάλει τα σχέδιά της στο Δημοτικό Συμβούλιο της Mountain View.

"Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα εμείς θα δημιουργήσουμε εύκολες δομές που θα μπορούν να μετακινηθούν εύκολα όσο εμείς επενδύουμε σε νέους τομείς προϊόντων", γράφει το Google.

"Instead of constructing immoveable concrete buildings, we’ll create lightweight block-like structures which can be moved around easily as we invest in new product areas," Google writes.

Μεγάλα ημιδιαφανή στέγαστρα καλύπτουν κάθε χώρο, ελέγχοντας το κλίμα στο εσωτερικό αφήνοντας ακόμη το φως και τον αέρα.

"Large translucent canopies will cover each site, controlling the climate inside yet letting in light and air."

Η θέα των εγκαταστάσεων από ψηλά.

Here's a bird's eye view of the new buildings.

Με ποδηλατόδρομους και ειδυλλιακά τοπία, η Google θέλει το νέο της κτίριο να εναρμονιστεί με τη φύση. Θέλει να μετατρέψει τους χώρους στάθμευσης σε ένα πιο φυσικό τοπίο.

With bike paths and beautiful landscaping weaved throughout, Google wants its new buildings to blend in with nature. It wants to transform the current "sea of parking lots" into a more natural landscape.

"Ελπίζουμε να δώσουμε νέα πνοή στο μοναδικό αυτό φυσικό περιβάλλον".

"We also hope to bring new life to the unique local environment, from enhancing burrowing owl habitats to widening creek beds."

Η Google υπόσχεται ότι οι εγκαταστάσεις θα δίνουν ευκαιρίες και σε τοπικές επιχειρήσεις, όπως σε εστιατόρια.

Google promises the campus will also have retail opportunities for local businesses, like restaurants.

"Σήμερα, θέλουμε να δημιουργήσουμε χώρους γραφείων που δεν θα παρέχουν μόνο ένα μεγάλο σπίτι στην Google, αλλά θα λειτουργούν επίσης θετικά και για την πόλη που μας έχει δώσει τόσα πολλά, μέχρι τώρα".

"Today, we want to create office spaces that don’t just provide a great home for Google, but which also work for the city that has given us so much."

Οι νέες εγκαταστάσεις θα είναι ανοιχτές για όλους όσους ενδιαφέρονται να τις επισκεφθούν και όχι μόνο στους εργαζόμενους της Google.

Google stresses its new campus will be family-friendly and open to non-Google employees, too.

"Σε τελική ανάλυση, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο για τους ανθρώπους, για τη φύση και για να ευδοκιμούν οι ιδέες".

"Ultimately, we want to create a space for people, nature, and ideas to thrive."