Ευρωσύμβουλοι: Οι συνεργασίες και οι εξαγορές που εξετάζει

Ευρωσύμβουλοι: Οι συνεργασίες και οι εξαγορές που εξετάζει

Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με σκοπό τη διερεύνηση και αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και την διαμόρφωση συνεργειών, καθώς και την εξέταση της εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών εταιρειών βρίσκεται η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, "όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, οι ιδιαίτερα εντυπωσιακές επιδόσεις του 2023, συνιστούν τη δικαίωση, τόσο της εμπιστοσύνης των Μετόχων, όσο και των προσπαθειών της Διοίκησης και των εργαζομένων της Εταιρείας ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.

Οι επιδόσεις αυτές, οφείλονται στην έναρξη καινούργιων έργων που έχει αναλάβει η Εταιρεία, και δείχνουν την τάση για τις επόμενες χρονικές περιόδους, καθιστώντας εμφανές ότι η μεγέθυνση της Εταιρείας αποκτά σαφώς μονιμότερα χαρακτηριστικά, διαμορφώνοντας μια συνεχιζόμενη και αναβαθμισμένη αναπτυξιακή δυναμική, η οποία υπερβαίνει σημαντικά τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η Εταιρεία έχει σήμερα ανεκτέλεστο έργων ύψους 9 εκ. € τα οποία μαζί με τα κατακυρωμένα έργα προς υπογραφή εντός του 2024 ξεπερνούν τα 15 εκ. €, ποσό υπερδιπλάσιο του κύκλου εργασιών του έτους 2023 και αυτό χωρίς να συνυπολογίζονται τα νέα έργα που διεκδικεί η Εταιρεία.

Αποτελεί στρατηγικό στόχο της Εταιρείας η συμμετοχή και σε άλλες, πέραν των υφιστάμενων, δραστηριοτήτων, με σκοπό την αύξηση / διαφοροποίηση του κύκλου εργασιών και του EBITDA, μέσω εξαγορών εταιρειών η / και συνεργασιών με εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας με συμπληρωματικό αντικείμενο υψηλής εξειδίκευσης.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με σκοπό τη διερεύνηση και αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και την διαμόρφωση συνεργειών, καθώς και την εξέταση της εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς :

-εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο του ESG, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, μέσω της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ESG και της ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας και της αειφόρας στις επιχειρηματικές πρακτικές.

-εταιρεία η οποία ειδικεύεται στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών πληροφορικής, καθώς και στην παροχή ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ και επιχειρήσεις παρέχοντας ταυτόχρονα και σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία.

-εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της καινοτομίας και της καθαρής πράσινης μετάβασης, των ψηφιακών τεχνολογιών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογιών IoT, καθώς και της διαχείρισης ενέργειας, του ενεργειακού μετασχηματισμού και των ενεργειακών υποδομών

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι σύντομα θα είναι σε θέση να προβεί στις σχετικές με τα προαναφερθέντα ανακοινώσεις (και σε κάθε περίπτωση αμέσως μόλις υπογραφούν δεσμευτικά νομικά έγγραφα), παραμένοντας προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους Μετόχους, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ