ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα για τον Ιούνιο και το επίδομα αναδοχής

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα για τον Ιούνιο και το επίδομα αναδοχής

Η οικονομική ενίσχυση της αναδοχής αφορά σε κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή και χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι, στις 30 Ιουνίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται, θα καταβάλει τα εξής επιδόματα:

- Αναπηρικά επιδόματα: δικαιούχοι 171.947 - 71.559.474 ευρώ

- Επίδομα σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων: δικαιούχοι 18.842 - 7.428.726 ευρώ

- Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: δικαιούχοι 15.205 - 3.981.389

- Επίδομα στέγασης: δικαιούχοι 252.668 - 30.882.401 ευρώ

- Επίδομα ομογενών-προσφύγων: δικαιούχοι 6.646 - 233.799 ευρώ

- Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων: δικαιούχοι 119 - 94.968 ευρώ

- Επίδομα στεγαστικής συνδρομής: δικαιούχοι 967 - 827.681 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 261.622 - 57.043.000 ευρώ

- Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια (προστασία πρώτης κατοικίας): δικαιούχοι 2.735 - 167.538 ευρώ

- Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια (πρόγραμμα Γέφυρα): δικαιούχοι 124.340 - 23.098.050 ευρώ

- Επίδομα γέννησης: δικαιούχοι 12.221 - 12.270.000 ευρώ

- Επίδομα πυρόπληκτων τέκνων: δικαιούχοι 4 - 4.000 ευρώ

- Επίδομα πλημμυροπαθών τέκνων: δικαιούχοι 2 - 2.000 ευρώ

Σύνολο: δικαιούχοι: 868.318 - 207.593.022 ευρώ

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει για πρώτη φορά το επίδομα αναδοχής. Η ανάληψη της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τον ΟΠΕΚΑ έγινε με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ.31720 (ΦΕΚ Β΄ 2220/26.05.2021) «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής».

Η οικονομική ενίσχυση της αναδοχής αφορά σε κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή και χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο, μετά την ενηλικίωσή του, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του αναδεχόμενου ατόμου.

Η καταβολή αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 26/05 έως και τις 31.05. Αφορά σε 116 ανάδοχα παιδιά και το ποσό ανέρχεται σε 6.146 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο anynet.gr/pubnr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ