Έρχεται ο β΄ γύρος προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Έρχεται ο β΄ γύρος προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Πλέγμα δράσεων προωθεί τους πρώτους μήνες του έτους, το υπουργείο Οικονομίας για την ουσιαστική παροχή ρευστότητας στην οικονομία και την προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θ' αντιμετωπίζει τις δομικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας.

Αυτό προκύπτει από όσα ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στο διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας.
Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι πλέον για πρώτη φορά, σε ρήξη με την πρακτική του παρελθόντος, όλα τα διαθέσιμα εργαλεία- οι προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ, τα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου, τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναπτύξαμε σε συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς - σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τις ίδιες προτεραιότητες για να υπηρετήσουν συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους.

Αφενός, ενισχύονται κατά προτεραιότητα κλάδοι όπου η χώρα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αφετέρου, επιδιώκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας, η δικτύωση των δραστηριοτήτων από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση και τη διάθεση ενός προϊόντος στην εσωτερική και εξωτερική αγορά: συνολικά, η έμφαση επιχειρηματικότητα, σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Ο κ. Χαρίτσης γνωστοποίησε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί ο δεύτερος κύκλος των τριών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ για την επιχειρηματικότητα (ο α' κύκλος συνάντησε τεράστιο ενδιαφέρον, σημείωσε ο ίδιος): νεοφυής επιχειρηματικότητα, υφιστάμενες μικρομεσαίες, αυτοαπασχόληση πτυχιούχων.

* Έπεται η δράση για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα αφορά κυρίως τη μείωση του ενεργειακού κόστους, που προβάλλεται ως βασικό αίτημα των επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Σύντομα, θα ξεκινήσουν οι δράσεις για την «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» (με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ), για τις «Αλυσίδες προστιθέμενης Αξίας» (80 εκατ. ευρώ), για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters) καθώς και για τη λειτουργία βιομηχανικών πάρκων.

* Θα ακολουθήσει μια σημαντική δράση για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, κρίσιμη για τη στήριξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, είπε ο κ. Χαρίτσης. Έπονται δράσεις για την αναβάθμιση εταιριών franchising και επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας (π.χ. θεατρικών). Οι δράσεις αυτές θα παραμένουν ανοιχτές μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού τους.

Όμως, εκτός των 9 στρατηγικών τομέων του ΕΠΑνΕΚ, θα προκηρυχθούν δράσεις για την «αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, των logistics και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», καθώς και για το «ψηφιακό voucher», δηλαδή για κουπόνια αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών (π.χ. POS) από όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κι αυτές οι δράσεις θα παραμένουν ανοιχτές μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού τους.

Ακόμη, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σύζευξη της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα. Ξεχωρίζει η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτεί συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.
Χρηματοδοτικά Εργαλεία

"Επιδιώκουμε την άμεση και ουσιαστική παροχή ρευστότητας στην οικονομία, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους επαγγελματίες που επλήγησαν βαριά από την πιστωτική ασφυξία των προηγούμενων ετών. Το στόχο αυτό υπηρετούν τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενεργοποιήσαμε στο τέλος του 2016: το καινοτόμο Υπερταμείο Συνεπενδύσεων (Equity Fund of Funds), το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και το «Εξοικονομώ» ΙΙ. Τα τρία ταμεία έχουν προικιστεί με πόρους 1 δισ. ευρώ και, με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, θα κινητοποιήσουν πάνω από 2 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία" σημείωσε ο κ. Χαρίτσης.

Πιο συγκεκριμένα, εξήγησε ότι μέσα από το Υπερταμείο Συνεπενδύσεων θα μπορούν, για πρώτη φορά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλούν χρηματοδότηση με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital). Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε καινοτόμες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν κεφάλαια από μεγάλους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές που δεν μπορούσαν έως τώρα να τις προσεγγίσουν λόγω του μικρού τους μεγέθους.

Τέλος, το πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ενεργοποιηθούν ακόμη το νέο Ταμείο Υποδομών, με έμφαση στην ενεργειακή εξοικονόμηση δημόσιων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και τουριστικών υποδομών, αλλά και το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπενθύμισε ότι έχει ξεκινήσει η αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες ύψους 645 εκατ. ευρώ, με τα οποία μοχλεύουμε 1,4 δισ. ευρώ ιδιωτικούς πόρους στην πραγματική οικονομία και στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται πολλαπλάσιες συμφωνίες για νέα έργα ενώ έχουν ξεκινήσει και οι δράσεις του αναπτυξιακού νόμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ