Επιδότηση έως 50.000 ευρώ σε πτυχιούχους - Οι όροι

Επιδότηση έως 50.000 ευρώ σε πτυχιούχους - Οι όροι
Επιδότηση που θα φτάνει μέχρι και τις 50.000 ευρώ σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρέχει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 για την έναρξη-υποστήριξη επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Μερικές από τις επαγγελματικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, είναι: ιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος. Φυσιοθεραπευτής, βιολόγος, ψυχολόγος, μαία, δικηγόρος, αρχιτέκτονας, μηχανικός, τοπογράφος, χημικός και άλλα.

Προϋποθέσεις για ανέργους:

-Να διαθέτουν πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ) κατά την υποβολή της αίτησης.

-Να είναι εγγεγραμμένοι στην μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

-Να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

-Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ (ατομικό εισόδημα) ή 35.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα).

-Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους. -Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας.

-Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

-Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης.

-Το συνολικό ποσό των ενισχύσεως ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν από το χρόνο χορήγησης του έννομου δικαιώματος της ενίσχυσης.

-Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία από 1/1/2012 ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Προϋποθέσεις για αυτοαπασχολούμενους:

-Να διαθέτουν πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ) κατά την υποβολή της αίτησης.

-Να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

-Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το 2015 να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ (ατομικό εισόδημα) ή 35.000 ευρώ (οικογενειακό εισόδημα).

-Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης.

-Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μην λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

-Να δραστηριοποιούνται ήδη, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

-Να λειτουργούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

-Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία πριν από το χρόνο χορήγησης του έννομου δικαιώματος της ενίσχυσης.

-Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία από 1/1/2012 ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

-Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι εταίροι θα πρέπει να συστήσουν εταιρία που θα έχει μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ΚΟΙΝΣΕΠ.

-Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια.

-Θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα μεταξύ των δραστηριοτήτων.

-Σε περίπτωση που οι αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.

-Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων που κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι είτε σύζυγοι μεταξύ τους είτε συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού.

-Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις-ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ